Läinud nädala lõpul pöördus kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnaameti ning Keskkonnainspektsiooni poole, et teavitada raiest värbkaku piiritletud elupaigas. Ehkki kodanikuühenduse poolt esitatud küsimused pole veel lõplikke vastuseid saanud, selgitas Keskkonnaamet juba samal pärastlõunal, et raie on nende hinnangul seaduslik ning linnule suhteliselt ohutu.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 5. veebruar 2018
  • Foto: Värbkakk (Glaucidium passerinum) By Ovesiimsen (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Erialaspetsialistid, kellega EMA konsulteeris, möönsid, et raie järgib kehtivat seadust ning ei tohiks värbkakule antud puhul liialt ebameeldiv olla, sest lind on talvel liikuv ning ümbruses on sobivaid metsi veel piisavalt. Samas leiavad eksperdid, et üldine printsiip, mille kohaselt võib II ja III kategooria piiritletud elupaigad hetkel osaliselt või täielikult hävitada, on oluline puudujääk kehtivas seadusandluses.

Samuti osutasid spetsialistid tõigale, et oma pressiteates avalikustas Keskkonnaamet I kategooria kaitstava liigi püsielupaiga koos kinnistu täpsuse ja liigi nimega, eksides sellega seaduse vastu, mis hoiab ära loodusfotograafide või veelgi kahtlasemate tegelaste (näiteks salaküttide) soovimatuid lähenemiskatseid. EMA palub Keskkonnaametil antud informatsiooni linnu kaitseks meediast tagasi kutsuda.