Keskkonnaamet on läinud üle kaugtööle. Põhiteenused on klientidele ja partneritele kättesaadavad ka eriolukorra ajal ning suhtlus on tagatud e-vahendite ja telefoni teel. Seoses koroonaviiruse leviku pidurdamiseks kehtestatud piirangutega Eestis on edasi lükatud kõik avalikud üritused ja koolitusprogrammid.

„Keskkonnaameti töötajatele ei ole kaugtöö võõras. Põhiteenused suudame tagada ka praegu, kui töötame kodukontorites. Samuti saavad meie töötajad käia välitöödel, kui nad ei puutu kokku teiste inimestega ning järgivad tervisenõudeid. Katkestama või edasi lükkama peame vaid need tegevused, mida mõjutavad eriolukorra ajal kehtestatud piirangud. Kõige tähtsam on tagada inimeste tervis,“ sõnas Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart.

Vastavalt Terviseameti soovitustele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks korraldab Keskkonnaamet eriolukorra lõpuni ümber mõned teenused, mis on seotud näiteks avalike üritustega.Selle kohta saab lisateavet ürituse korraldajalt.

Keskkonnamõju hindamise programmide ja aruannete avalikud arutelud lükkuvad edasi.Värskeimaid avalikustamise teateid palume jälgida kaitsekorralduskavade avalikustamistekaitse-eeskirjade avalikustamistekodulehtedel.

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid jäävad ära vähemalt 1. maini 2020. Küll aga soovitame koolidel ja teistel huvilistel kasutada Keskkonnaameti e-õppe programme. Aadressile www.keskkonnaharidus.ee on koondatud erinevaid õppeaineid lõimiv keskkonnakompass, keskkonnahariduslikud õppevideod ja muud vahendid.

Kuna kontorid on suletud, palume võimalusel taotlusi ja avaldusi esitada olemasolevate e-kanalite kaudu. Paberkandjal on dokumente võimalik saata posti teel.

Küsimuste korral saab meiega ühendust võtta e-kirja või telefoni teel, töötajate kontaktid on ameti kodulehel.

. Meiega saab ühendust ka üldaadressil info@keskkonnaamet.ee.