Eestis on siseriiklikult kehtestatud metsataimede kasvatajatele ja edasimüüjatele aruandluskohustus. Nüüd on Keskkonnaamet kätte saanud saatelehed Saksa põllumajandusministeeriumist, mis kinnitavad, et Saksamaalt on Eestisse toodud nimelt Eestist pärit seemnetest kavavatatud taimi.

Metsataimede tarnija peab Keskkonnaametit teavitama, kui Eestist viiakse välja metsapuude seemneid või taimi. Teavitada tuleb ka sellest, kui Eestisse tuuakse sisse metsapuude seemneid või taimi. Nende dokumentide alusel kontrollib Keskkonnaamet kõikide Eestis metsa istutatud taimede päritolu. Lisaks saab metsataimede päritolus veenduda saatelehtede alusel, milles Saksa riik omakorda kinnitab, millisest seemnest ja kui suures koguses kasvatatud taimi riigist välja viiakse. 

“Tähtis on seemnete päritolu, mitte see, millise riigi mullas Eesti seemnest taim kasvatati. Lisaks kontrollib Keskkonnaameti peaspetsialist siis ka taimede kvaliteeti ja erinevaid taimehaigusi,” selgitas Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.  

Dokumentide järgi on Eesti seemned saadetud samale Saksa ettevõttele, kelle käest ostetud metsataimed on toodud Eestisse ning nii seemnete kui ka taimede põhitunnistuse number on sama. Põhitunnistus on antud Keskkonnaameti poolt Eesti päritolu seemnetele nende sertifitseerimise kohta. Teatiste puhul on võimalik ka tuvastada, et Eestist viidi Saksamaale konkreetsesse taimlasse hariliku kuuse seemet ning samast taimlast toodi Eestisse tagasi hariliku kuuse taimed. Taimekoorma saabumisel on Keskkonnaametil võimalus tutvuda kogu veoautotäie taimede dokumentatsiooniga (saatelehed, taimepassid jne), et veenduda, kust konkreetsed hariliku kuuse taimed pärit on.  

Eelmisel nädalal jõudsid Saksamaalt Keskkonnaametisse vahepeal eksituse tõttu valel aadressil saadetud saatelehed. Keskkonnaamet on saatelehtedega tutvunud ja veelkord veendunud, et Eestisse toodud taimed on kasvatatud siinsetest seemnetest. 

Saksa taimlas kehtestatud korra kohaselt teavitab taimede ostja taimede kasvatajat, kuhu taimed viiakse. Samuti märgitakse sellele teatisele nii saatelehe number kui ka väljaviimise aeg. Taimede kasutamiseks kasutatud seemnete põhitunnistuse number on märgitud saatelehel. Saatelehel on ka taimepassi info.   

Saksa Liitvabariigi riigiametist tulnud info kohaselt on eesti päritolu seemnest kasvatatud taimi tarnitud aastatel 2020-2023 alljärgneva tabeli kohaselt Eestisse. Lisaks on saatelehtedel ka info näiteks Rootsi läinud saadetiste kohta.