Keskkonnaministeeriumi korraldatud konkursil on selgunud, kes hakkavad juhtima 1. veebruarist tööd alustava Keskkonnaameti kuut regiooni.

Keskkonnaameti kuue regioonijuhi ametikohale kandideeris kokku 29 inimest. Hiiu-Lääne-Saare regioonijuhi ametikohale laekus kaheksa avaldust, Jõgeva-Tartu ja Pärnu-Viljandi regioonijuhi kohale kandideeris viis ja Põlva-Valga-Võru, Harju-Järva-Rapla ning Viru regiooni juhatajate kohale neli inimest.

„Tore on tõdeda, et regioonijuhtide ametikohtadele laekus nii paljudelt tugevatelt kandidaatidelt sooviavaldusi,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus. „Valiku tegemine oli raske, ent usun, et need, keda valiti, saavad oma töö korraldamise ja regiooni juhtimisega hästi hakkama.“

Viie regiooni juhataja ametikohad on selgunud, täitmata jäi veel Viru regiooni juhataja ametikoht.

Keskkonnaametit hakkab juhtima peadirektor, kelle leidmiseks kuulutas riigisekretär välja konkursi.

Sel nädalal said maakondlike keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse töötajatele pakkumise asuda tööle uues ametis, Riigimetsa Majandamise keskuses või Keskkonnainspektsioonis. Osale töötajatest läksid välja ka koondamisteated.

Keskkonnaamet alustab tööd 1. veebruarist ja selles hakkab töötama 416 inimest. Keskuse peamaja hakkab asuma Riikliku Looduskaitsekeskuse ruumides Tallinnas, Narva mnt 7a. Kõik kontorid jäävad igas maakonnas avatuks.

Vt lisaks Keskkonnaameti kohta: http://www.envir.ee/1091908.