Keskkonnainspektsioon tõhustab kontrolli veekogude üle, et ennetada soojadest ilmadest tingitud röövpüügi kasvu.

Ehkki praegu kehtib enamikul veekogudest haugipüügikeeld, üritatakse sageli keelule vaatamata ja lubamatute vahenditega haugi püüda. 

Milline on hetkeolukord?

Eile õhtul tabasid inspektorid Jõgevamaal Kasepää vallas Peipsi järve kaldal röövpüügilt ühe kohaliku mehe. Lõuna regiooni juhtivinspektori Ivar Veideri sõnul oli mees oma tegevusest nii haaratud, et ei näinud midagi oma ümber. Inspektoritel õnnestus ahinguga varustatud röövpüüdjale märkamatult ligineda ning ta otse teolt tabada. Mehele koostati protokoll ning võeti ära ka keelatud püügivahend.

Seekord õnnestus röövpüük ära hoida, kuid paraku on taolisi üritajaid palju ning seepärast peab veekogudel toimuvat pidevalt kontrollima.

Inspektorid on leidnud Peipsi äärest ka mitmeid röövpüüdjate poolt mahavisatud või peidetud ahinguid. „Röövpüüdja ei vali vahendeid, käiku lähevad kõik riistad, mida annab teravaks ihuda, sealhulgas aiahargid,“ ütles Veider. 

Röövkalastajaid on tabatud mujalgi. Näiteks Saaremaal Kaarma vallas tabasid inspektorid Nonni ojal ahinguga viibinud mehe, kellele määrati 1200 krooni suurune trahv. Ebaseaduslik püügivahend konfiskeeriti.

Haugipüügikeelu eiramise eest on karistatud ka kutselisi kalureid. Näiteks Pärnumaal said kaks kutselist kalurit haugipüügi eest kumbki 3000 krooni trahvi. Püütud kalad olid elus ja need lasti vette tagasi.

Samuti on inspektorid kontrolli käigus avastanud veekogudest tähistamata nakkevõrke. Näiteks möödunud nädala lõpus avastasid inspektorid Pärnumaal Ura jões ühe salavõrgu koos haugidega, eile hommikul leiti Ura jõest kolm tähistamata võrku. Ebaseaduslikult püügile seatud võrgud eemaldati püügilt ja võrkudes olnud kalad lasti tagasi vette.

Lisaks püüginõuete täitmise kontrollile jätkub kontroll kala käitlemise üle, sealhulgas kontrollitakse nii kalatöötlemisettevõtteid kui müügikohti.

Tasub teada!

Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et merel on keelatud haugi püüda 1. märtsist kuni 30. aprillini ja siseveekogudel 15. märtsist 10. maini. Võrtsjärvel on haugipüügi keeluaeg 15. märtsist 30. aprillini ja Peipsi järvel 15. aprillist 15. maini. 

Kalapüügijärelevalves teeb Keskkonnainspektsioon koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti ning Veterinaar- ja Toiduametiga. 

Nõuded keeluaegade ja -kohtade kohta on sätestatud kalapüügieeskirjas, mille leiab Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13122099

Kalapüügijärelevalves teeb Keskkonnainspektsioon koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti ning Veterinaar- ja Toiduametiga.

Allikas: Keskkonnainspektsioon