Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Keskkonnajärelevalve arendamise investeeringute kava projektide loetelu muudatuse, millega soetatakse Keskkonnainspektsioonile järelevalveks vajalikke sõidukeid ning infotehnoloogilisi vahendeid.

Eelnõu kohaselt muudetakse praegu nimekirjas olevast kuuest projektist viie hinnangulist maksumust, sest läbiviidud hangete tulemusel kujunes kavas olnud projektide maksumus väiksemaks. Vabanenud vahendite arvelt on võimalik nimekirja lisada kaks uut projekti.

Esimene neist puudutab infotehnoloogiliste vahendite soetamist keskkonnaagentuurile ja maa-ametile objektide kontrollimiseks. Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri (KAUR) ja Maaametiga ühise järelevalvevõrgu loomiseks ja turvalisuse tagamiseks soetatakse 99 tahvelarvutit ning väline võrguühenduse seade, 8 printerit ning riist- ja tarkvara laiendus objekti kontrollimise infosüsteemile.

Teine projekt puudutab keskkonnajärelevalve tõhustamise eesmärgil maasturite ja sõiduautode soetamist selleks, et pääseda ligi sündmuskohale koos vajaliku varustusega. Kavas on soetada järelevalveks 10 maasturit ning 15  sõiduautot, mis on vajalikud ligipääsuks sündmuskohtadele koos vajaliku varustusega, olenemata ilma- ja teeoludest. Soetatavad maasturid on eelkõige mõeldud järelevalveks kalakaitse ja looduskaitse suunal, sõiduautod peamiselt keskkonna suuna järelevalveks.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist ning perioodiks 2009-2014 on projektide rahastamise toetuseks ette nähtud 6 128 910 eurot.