Keskkonnainspektsioon selgitas välja isiku, kes viis 2008. aasta suvel mitukümmend lahusti- ja värvijääke sisaldavat ämbrit Harjumaal Kiili vallas paiknevasse veekogusse, rikkudes sellega ohtlike jäätmete käitlemise nõudeid. Inspektsioon määras teo toimepanijale 12 000 krooni suuruse trahvi.  

Möödunud aasta juunikuus avastasid Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni inspektorid väärteoteadet kontrollides Kiili vallas asuvas veekogus 20-liitrised värvianumad. Osa värvijääke sisaldavatest ämbritest olid kaanega suletud, osa lahtised.

Kohale kutsutud päästeameti töötajad tõid veest välja 35 värvipritsmetega kaetud ning värvi- ja lahustijääke sisaldavat ämbrit. Hiljem eemaldasid jäätmekäitlusfirma EcoPro töötajad veekogust veel 36 ämbrit.

Keskkonnainspektsioon jõudis värvianumate markeeringu järgi kõigepealt värvide maaletoojani, kelle kaudu selgitati välja sellist värvi kasutavad ettevõtted Kiili vallas. Kontrollimisel leitigi ühe puidutöötlemisettevõtte hoovi peal sarnaste pritsmetega ämbrid.
Ettevõtte esindajate selgituste kohaselt ei saanud firma, kellele nad tavaliselt ohtlikke jäätmed üle annnavad, sel päeval kohale tulla ning jäätmed anti üle füüsilisest isikust ettevõtjale Alekseile, kes andis need mõne aja pärast omakorda tuttavale Sergeile.

Selle asemel, et jäätmed ohtlikke jäätmeid käitlevale ettevõttele üle anda, toimetas Sergei need Kiili vallas asuvasse tiiki.

Sergei sai jäätmeseaduse nõuete rikkumise eest 12 000 kroonise trahvi. Lisaks sellele tuleb tal kanda jäätmete koristamisega seotud kulud.

Jäätmed heauskselt üle andnud ettevõte sai 5 000 krooni trahvi. Füüsilisest isikust ettevõtjat Alekseid karistas inspektsioon loata tegutsemise eest 6 000 krooni suuruse trahviga.

Keskkonnainspektsioon tuletab ettevõtetele meelde, et ohtlike jäätmete üleandmisel tuleb kõigepealt veenduda, kas teenust pakkuv firma omab nõutavat jäätmeluba ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutavad nii jäätmete omanik kui ka käitlejad.