Eile allkirjastati KIKis rahastusotsus, mis toob Keskkonnainspektsioonile Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) üle 15 miljoni krooni toetust keskkonnajärelevalve arendamiseks. Toetuse abil suureneb Eesti keskkonnajärelevalve võimekus, mis omakorda ennetab rikkumisi ning kiirendab nende menetlemist.

Saadud toetusega loob inspektsioon keskkonnakaitseinspektoritele objekti kontrollimise andmekogu infosüsteemi OKAS ning elektroonilise menetluskeskkonna. Lisaks varustatakse Keskkonnainspektsiooni sõidukid auto-interneti seadmetega, mis võimaldavad inspektoritel objektil olles erinevaid päringuid sooritada, nagu teeb seda ka politsei.

 

Lisaks OKASele soetatakse selle juurutamiseks vajalikud väikevahendid, mis vähendavad paberil vormistatavate dokumentide hulka ja muudavad rikkumiste menetlemise märgatavalt operatiivsemaks.

 

Äsja alanud projekt on esimene keskkonnajärelevalve võimekuse tõstmiseks suunatud investeeringutest. Kokku on aastatel 2007-2013 planeeritud Keskkonnainspektsiooni erinevate projektide jaoks ERF toetust anda kuni 100 miljonit krooni.