Meie, inimeste, tegevuste mõju - nii üksikisikute kui ka ettevõtete - on viinud maa kliima tasakaalust välja. Igapäevasteks toimetusteks kasutame energiat ehk põletame fossiilkütuseid (sütt, naftat, gaasi, põlevkivi). Liikumiseks valime keskkonnale mitte just kõige sõbralikumaid transpordiviise. Kõhutäiteks valime liha, mis on tulnud intensiivsest loomakasvatusest ja rukkileiva, kus teravili on kasvatatud lämmastikku sisaldavate väetiste abil. Samuti raiume maha suurel hulgal metsi ja kuivendame turbaalasid. 

Küsid aga kuidas eelnimetatud teemad saavad olla negatiivse mõjuga? Või kuidas need mind puudutavad? Tihtipeale me isegi ei tule selle peale kuidas meie igapäevane elu ja tegevused, valikud poes või liikumisviisid mõjutavad meie loodust, keskkonda ja läbi selle ka meie tervist. 

Mida teha juhul, kui soovid negatiivset keskkonnamõju vähendada? Millised oleksid need esimesed sammud hindamaks enda tegevuste skaalat? Ja teiseks, kuidas seda negatiivset mõju vähendada? Kas enda ökoloogilise jalajälje hindamine on üks meetoditest? Sellest ja paljust muust saab kuulda Cleantech Estonia poolt korraldavatest töötubadest. 

Töötubade eesmärgiks on tõsta teadlikkust meie - üksikisikuna ja ettevõttena - otsuste mõjust keskkonnale. Samuti tutvustada kasulikke tööriistu ja metoodikaid, mis aitavad näha ja hinnata oma valikute mõju suurust, samal ajal näidata kuidas vältida rohepesu ja saavuta kliimaneutraalsus.

Esimene töötuba “Kuidas hinnata keskkonnamõju? Töötuba ökoloogilise jalajälje analüüsimisest” leiab aset 15. detsembril kell 16.00 ja keskendub ökoloogilise jalajälje analüüsile ja uurib individuaalse eluviisi jätkusuutlikkust.

Töötoa käigus analüüsitakse järgnevaid teemasid: 

  • Milline on kliimamuutuste mõju inimesele?
  • Mis on Earth Overshoot Day?
  • Mis on ökoloogilise jalajälje analüüs?
  • Kuidas me oma süsinikujalajälge hindame?
  • Milline on toidu mõju kliimamuutustele?
  • Kuidas saame oma negatiivset mõju vähendada?

Töötuba toimub eesti keeles ja koha kindlustamiseks registreeri ennast siin. Kõikidele registreerunutele saadetakse enne 15. detsembrit  Zoom link, kus töötuba aset leiab.

Töötuba on osa projektist "Teadmiste edasiandmine olelusringi hindamise ja jalajälje analüüsist Läänemere piirkonnas". Projekti eesmärk on suurendada üldsuse arusaama enda tegevuste mõjust keskkonnale ja kliimale, samuti suurendades teadmisi sellistest vahenditest nagu olelusringi hindamine ja jalajälje analüüsi metoodika.

Küsimuste korral kirjutada Cleantech Estonia projektijuhile ja töötoa läbiviijale Katerina Chantzi’le katerina@cleantechestonia.ee. Katerinal on taust nii sotsiaalteadustest kui ka säästvast arengust. Ta läbis hiljuti väga edukalt Climate Reality Leadership Corps koolituse ja Pioneers into Practice programmi.

Katerinal meeldib vaadata terviklikku ja suurt pilti ning tihti leiab teda erinevaid probleeme lahendades, aidates inimestel saavutada oma kõrgeima potentsiaal, järgides oma unistusi ja teha otsuseid, mis austavad neid ümbritsevat loodust ja sotsiaalset keskkonda.