„Kõigil lastel ei ole looduse keskel asuvat oma väikest maakodu, kus vanaema-vanaisa õpetuste järgi loodust tundma õppida. Koolide ja lasteaedade jaoks loodud keskkonnahariduse programmid on mõeldud just seda lünka täitma, et ka läbinisti linnalaste jaoks Eesti loodus oma ja tuntud oleks,“ kommenteeris keskkonnahariduse arendamise suundi keskkonnaminister Keit Pentus. "Koolide ja lasteaedade jaoks on praegu 270 keskkonnaprogrammi, soovime seda arvu suurendada 340ni."

Keskkonnaministeerium koos valitsemisala asutusega panustab Eesti elanike keskkonnateadlikkuse suurendamisse eesmärgiga  tagada tulevastele põlvedele samaväärne või parem elukeskkond, kui meil praegu. Keskkonnaamet, RMK ja Eesti Loodusmuuseum teevad koostööd lasteaedade ja koolidega, et lõimida keskkonna ja säästva arenguga seotud teemad kogu õppimisprotsessi.

Lisaks õppekavadega seotud keskkonnaprogrammidele korraldatakse erinevaid kooliväliseid tegevusi, mis ühendavad looduses viibimise ja uued teadmised loodusest. Siia kuuluvad näiteks erinevate looduskeskuste pakutavad talgutööd, looduskaitselaagrid, näitused, matkad loodusesse, perepäevad jms. Sellistel Keskkonnaameti, RMK ja Eesti Loodusmuuseumi korraldatud üritustel osales eelmisel aastal üle 100 000 loodushuvilise.

Mitteformaalse keskkonnahariduse andmisega tegelevad ka mitmed teised organisatsioonid ning kooskõlas keskkonnaminstri määrusega on kõigile koolidele, vabakonna esindajatele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele loodud võimalus keskkonnahariduslikes tegevustes kaasa lüüa SA KIK Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse (all)programmi kaudu. 2011. aastal rahastati programmi vahenditest 116 lastele ja noortele suunatud projekti kogusummas 1 873 973 eurot.