Keskkonnaminister Tõnis Mölder saadab täna siseminister Kristian Jaanile kirja, milles palub alates 8. veebruarist ajutiselt peatada kaupade Eesti sisemerel laevalt laevale laadimiseks lubade andmine.

  • Veemajandus
  • 6. veebruar 2021
  • Foto: Laev Klaipeda reidil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul on kauba laevalt laevale laadimise (STS-operatsioonide) lubade andmise peatamine vajalik selle tegevusega seotud asjaolude täpsemaks selgitamiseks.

„Soovin veenduda, kuidas on kaupade laevalt laevale laadimisel igakülgselt tagatud keskkonna ja inimeste tervise ohutus,“ selgitas Mölder. „Seepärast vaatame üle kehtivad õigusaktid. Eri ministeeriumide halusalas olevad ametid hakkavad analüüsima, kuidas STS-operatsioonide regulatsioone muuta.“

Eelseisvaks nädalavahetuseks on juba väljastatud üks STS-operatsiooni luba. Nende laevade tegevust lähevad merele kontrollima keskkonnainspektorid Politsei- ja Piirivalvemeti (PPA) alusega. Gaasikondensaadi laadimine leiab aset Naissaare lähedal H-ankrualal.

Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et viimasel nädalal on meedias levinud vastuoluline info, nagu oleks ohtlike kaupade laevalt laevale ümberlaadimist tehtud Paldiski D-ankrualale jääval hoiualal. Koostöös PPA ning Keskkonnaametiga on Keskkonnaministeerium tuvastanud, et kaks sel alal tänavu aset leidnud laevalt laevale kauba laadimist ei toimunud hoiualal.

Paldiski D-ankruala on moodustatud hoiualaga kattuvalt tingimusel, et hoiualal mingeid keskkonnaohtlikke tegevusi ei tehta.