Seoses riigieelarvest rahastatavate programmide mahu vähendamisega 350 miljoni krooni võrra, lükkub KIKi keskkonnaprogrammi 2009. aasta teise vooru tähtaeg teadmata ajaks edasi.

Vähendatud summa näol on tegemist rohkem kui kolmandikuga tavaliselt taotlustele jagatavast summast – 2008. aasta taotlusvoorudes tehti rahastusotsuseid ligi 850 miljoni eesti krooni ulatuses. Seoses tekkinud olukorraga otsustas KIKi nõukogu esimees Jaanus Tamkivi teise vooru tähtaja edasi lükata, et nõukogu saaks olukorda põhjalikult analüüsida ning taotlusvoorudeks tehtud prognoose muuta. Traditsiooniliselt on keskkonnaprogrammi teise vooru tähtajaks olnud 15. märts.

Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud rahast ning rahastatakse kaheksat valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus,  keskkonnateadlikkus ja maakondlik programm. Taotlusvoorud toimuvad tavaliselt kolm korda aastas ning taotlusi saavad esitada kõik juriidilised isikud.