Keskkonnateabe Keskus on alustanud töödega Kasari, Pirita, Loobu, Mustoja ja Kunda  jõe seisundi parandamiseks. Projekti eesmärgiks on parandada Eesti vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida nende selle edasist halvenemist.

Merre suubuvate jõgede olukorra paranemise kaudu paraneb ka rannikumere ökoloogiline seisund. Projekt aitab kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas nii rannikumeres kui ka siseveekogudel elavate siirdekalade kaitsele.

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul tuleb tagada kalade läbipääs üles- ja allavoolu liikumiseks 2013. aasta 1.jaanuariks.

Töid teostatakse Pirita jõe Nehatu, Loo ja Paritõkke paisul, Loobu jõe Loobu paisul, Mustoja jõe Vihula alumisel paisul ja Kunda jõe Estonian Cell-i paisul. Lisaks teostatakse töid ka Kasari jõe Laastre paisul, mis kuulub karpkalalaste elupaigaks olevate veekogude hulka.

Tööde lõpptähtaeg on oktoober 2012 ja maksumus ligi 2 miljonit eurot. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja viiakse läbi Keskkonnaministeeriumi poolt väljatöötatud meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine" raames.