Kätte on jõudnud uus aasta. Peagi on taliharjapäev ja see on parim aeg seada sammud veekogude äärde, sest käima läheb järjekordne kesktalvine veelinnuloendus. Tänavu on valitud loenduse keskseteks kuupäevadeks 12-13 jaanuar.

Kuna paljudel vaatlejatel ei pruugi nädalavahetus vaba olla, siis lähevad kirja ka kõik teised jaanuarikuus tehtud vaatlused. Vaatluste planeerimisel tuleb kindlasti arvestada ilmaga.

Loendusmaterjalid (ankeedid, vaatlussektorid) leiate Eesti Ornitoloogiaühingu koduleheküljelt, projekti "Kesktalvine veelinnuloendus" alt.

Kindlasti märkige vaatluste juurde täpne vaatluskoht, jääolud ning mitu protsenti te vaatlusalast ehk sektorist katsite. Pange julgemalt kirja ka sisemaal talvitavaid veelinde! Seirekohtade kaardi ja sisemaa seirekohtade nimekirja leiate EOÜ koduleheküljelt.

Need kes kasutavad PlutoFit ehk rahvakeeli "Elurikkust", palun järgige lisatud juhendit. Seal on täpsemalt ära seletatud, kuhu märkida sektori number, jääolud ning vaadeldud ala katvus ( NB! see on väga oluline).

Veel palume alates sellest aastast rohkem kasutada "kogunimekirja", st kui võimalik pange kirja kõik linnuliigid, keda vaatluspunktis kohtate.

Need kes e-elurikkust veel ei kasuta, palume vaatlustulemused saata elektrooniliselt, aadressil: leho.luigujoe@gmail.com või postiaadressil: EOÜ, Talvituvad veelinnud, Veski 4, Tartu 51005.

Palun kasutage ankeeti, see hõlbustab oluliselt andmete sisestamist andmebaasi.

Paralleelselt toimub sellel aastal ka rahvusvaheline luikede loendus. Luikede puhul palume kindlasti kirja panna pesakonna suurused. Seda on suhteliselt lihtne teha isegi suurte parvede puhul, kui jälgite noorlindude liikumist parves. Reeglina hoiavad pesakonnad kokku.