Täna ja homme toimub Tallinnas kestlike sihtkohtade rahvusvahelise koostöövõrgustiku konverents Green Destinations 2023, kus allkirjastati Eesti-Soome rohekoridori koostöömemorandum. Green Destinations võrgustikku kuuluvad juba neljandat aastat ka mitmed Eesti sihtkohad.  

  • Bioneeri uudised
  • 9. oktoober 2023
  • Foto: Green Corridor allkirjastamine / Pressifot

Konverentsi avas tervitussõnadega Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, misjärel kirjutasid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Helsingi linnapea Juhana Vartiainen, mõlema pealinna sadamad, laevafirmad ja kliimaministeeriumi esindaja alla Eesti-Soome rohekoridori kliimaneutraalse liikumise memorandumile. 

Memorandumi põhieesmärgiks on kiirendada Tallinna ja Helsingi vahelisel mereteel nii reisijate- kui ka kaubaveo jätkuvat üleminekut kliimaneutraalsetele ja säästvatele liikumisviisidele. 

„On igati sümboolne, et rohekoridori koostöömemorandumi allkirjastamine toimub aastal, mil Tallinn on Euroopa roheline pealinn. Rohekoridori idee läheb kokku meie eesmärgiga liikuda jätkusuutlikuma linna ja kliimaneutraaluse poole ning strateegias Tallinn 2035 seatud eesmärkidega,“ lausus linnapea Mihhail Kõlvart. „Euroopa rohelise pealinnana on Tallinnal hea meel tervitada siin kestliku turismi valdkonna külalisi üle maailma ja tunnustada nende tegemisi. Ühtlasi on suureks rõõmuks, et üks tulevane kestlik edulugu – rohekoridori algatus, saab alguse just siinsamas konverentsil.“,

„Green Destinations annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks. On oluline, et piirkond saaks turismitulu, ent samas ka see, et külastaja elamus ei tuleks Eesti kauni looduse või kohaliku inimese huvide hinnaga. Seetõttu hakkasime Green Destinationsi lepingulise partnerina Eesti sihtkohtadele neli aastat tagasi võrgustiku tuge pakkuma ning nüüd Tallinna toodud konverents on kahtlemata üks koostöö tipphetkedest,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.  

Rahvusvahelisest konverentsist võtab Tallinnas osa ligikaudu 240 inimest 43 riigist üle maailma: Euroopast, Põhja-Ameerikast, Lähis-Idast, Kesk-Ameerikast, Aasiast ja Aafrikast. Kahel päeval arutatakse selle üle, mida saavad sihtkohad üle maailma teha, et muutuda jätkusuutlikumaks ning kuidas suunata reisijaid oma sihtkohtades neid jätkusuutlikke lahendusi märkama ja tunnustama. Konverentsi korraldavad Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond (Visit Tallinn) ning EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond (Visit Estonia). 

Green Destinations võrgustik pakub piirkondadele üle maailma tuge turismisektori kestliku arengu kavandamisel. Eesti sihtkohtadest on võrgustikuga täna liitunud Lahemaa, Rakvere, Tartu, Pärnu, Järvamaa ning Hiiumaa ja Saaremaa. Kõige kõrgemalt on rahvusvahelised audiitorid kestliku arengu tasemes hinnanud Lahemaad ja Tartut.  

Eesti sihtkohtade kõige suuremaks tugevuseks on võrgustiku audiitorite hinnangul loodus- ja kultuuripärandiga säästlik ümberkäimine turismiteenuste pakkumisel. Läbivaks arengukohaks on seire – elanike rahulolu, külastajate rahulolu, külastustiheduse jälgimine ja analüüs. Arenguruumi on ka jäätmetekke vähendamisel ja säästlikumate energialahenduste kasutuselevõtus.