Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) otsustas rahastada 19 jäätmete taaskasutusse suunamise projekti 13, 8 miljoni euroga, projektide kogumaksumus on 28 miljonit eurot.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatavasse taotlusvooru laekus kokku 27 projekti, piirkondlikult rahastati 11 projekti Harjumaalt, kolme Pärnumaalt, kahte Tartu- ja Põlvamaalt ning ühte Ida-Virumaalt.

Suurimad toetused said Horizon Tselluloosi ja Paberi AS projektid tselluloosi tootmisjäätmete taaskasutamiseks summas 3,8 miljonit eurot, MTÜ Keskkonnateenused 2,8 miljonit eurot ja Wasteland OÜ 2,3 miljonit eurot.

Toetusi jagati jäätmejaama rajamiseks, erinevate liigiti kogutud jäätmete taaskasutuseks, samuti ettevõtete tootmisjäätmete tagasisuunamiseks tootmisprotsessi ja jäätmete liigiti kogumissüsteemide arendamiseks.

KIKi jäätmemajanduse juhtivkoordinaatori Madis Maripuu sõnul on võrreldes eelmiste voorudega kasvanud nii toetuse saajate arv, valdkondlik mitmekesisus ja rahastusotsuste kogumaht. Põhiline erinevus võrreldes eelmiste perioodidega on toetuse andmise tingimuste muudatused, mis andsid taotlejatele võimaluse esitada taotlusi uutele tegevusvaldkondadele.