KIK avab taotlusvooru soojusmajanduse arengukavade koostamiseks või kaasajastamiseks. Toetust antakse Ühtekuuluvusfondist ja taotleda saavad kohalikud omavalitused. Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni.

„Toetuse andmise eesmärk on luua eeldused energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas kaugküttes soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt,“ sõnas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude korralduse juht Jako Reinaste. Lisaks võrgu ja katlamaja tehnilisele seisukorrale tuleb arvestada kindlasti ka olemasolevate hoonete seisukorda ning piirkonna soojustarbimist just pikemas vaates.

„Arengukava saab olema üheks aluseks soojusmajanduse investeeringutoetuse taotlemisel,“ ütles KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. „On oluline, et enne kalli investeeringu tegemist on kokkulepitud piirkonna pikaajaline visioon, et võrgupiirkondi arendataks terviklikult. Ainult sel juhul on tehtavad investeeringud terviksüsteemi mõttes põhjendatud ning loodud eeldused tarbijasõbralikule kütte hinnale,“ ütles ta. Arengukava koostatakse koostöös kohaliku soojusettevõtjaga ning sisu tehnilise poole on kohustatud üle vaatama sõltumatu ekspert.

Taotlema on alates tänasest oodatud kõik kohalikud omavalitsused, kes soovivad arendada oma territooriumil olevaid soojusvõrgupiirkondi. Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 90% abikõlblikest kuludes ning maksimaalne toetus ühele projektile on 5000 eurot.

Taotlejatele toimuvad teabepäevad Pärnus, Haapsalus, Tartus ja Tallinnas. Lisainfo KIK-i kodulehel. Taotlemise tingimused ja vormid leiab SIIT.