KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2015. aasta II taotlusvooru. Keskkonnaprojektidele saab küsida toetust kuni 17. augustini läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

Avatud taotlusvooruga seotud õigusraamid on samad, mis olid eelmises ja üle-eelmises keskkonnaprogrammi taotlusvoorus. Küll aga kohtavad projektikirjutajad väikseid uuendusi KIKASe taotluskeskkonnas.

KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul aitavad täiendused selgemalt grupeerida rahastatavaid tegevusi ja konkreetsemalt tuua välja projektide keskkonnamõju. „Taotlejatel tuleb küll sisestada mõnevõrra rohkem andmeid, kuid samas annab uuenenud taotlusvorm täpsemalt ette projektiga seotud andmete vajaduse ja taotleja ei pea otsima enam pikast nimekirjast oma projektile sobivaid näitajaid.“

Taotlejad ei pea KIKASe uuendusi eraldi selgeks õppima. „Piisab, kui tutvuda kehtiva õigusraamiga ja KIKi kodulehel olevate juhistega ning otsast alustada oma taotluse sisestamisega KIKASesse,“ kinnitas Heiko Põdersalu ja lisas, et küsimuste korral saab kontakteeruda ka KIKi spetsialistiga.

KIKi keskkonnaprogrammis jagatakse projektidele toetusi kokku kümnes valdkonnas: kalanduses, veemajanduses, jäätmekäitluses, looduskaitses, metsanduses, keskkonnakorralduses, merekeskkonnas, maapõues, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuses. Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

Täpsem info taotlemise võimaluste kohta asub KIKi kodulehel. KIK on esindatud kõigis maakondades ning küsimuste tekkimisel tasub nõu pidada maakondlike esindajatega, kelle kontaktid leiab samuti KIKi kodulehelt.

Aasta esimesest taotlusvoorust sai KIKi nõukogu otsusega rahastuse 575 projekti 22,6 miljoni euro eest. Iga KIKi suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigi ressursisäästliku arengu heaks.