SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas täna ettevõtetele suunatud taotlusvooru projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Toetust antakse ülevaatliku või detailse ressursiauditi tegemiseks ettevõtetes. Taotleda saavad äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on mäetööstus või töötlev tööstus.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 7500 eurot. Taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni.

Toetust saab taotleda alates 16. septembrist 2016 läbi E-toetuse keskkonna. Detailsema info taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt.

Toetusraha tuleb EL rahastusperioodi 2014-2020 meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.