Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Politsei- ja Piirivalveametit uue mitmeotstarbelise reostustõrjelaeva soetamisel 13 770 000 euroga Ühtekuuluvusfondist. Projekt tõstab riigi valmisolekut reageerida merel tekkida võivatele õnnetustele ja nendega kaasnevale keskkonnareostusele.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tauno Tuisk ütles, et toetuse abil soetatav patrull-laev aitab Eesti mereala paremini kaitsta. „Reostustõrjetöödel on kõige tähtsam kiiresti sündmuskohale jõuda ning ohtlike vedelike ja ainete levik peatada. Töödega kiiresti alustades ei jõua reostus levida ja kahju tekitada ning saastet saab hõlpsamalt korjata,“ lausus Tuisk. Uus laev on väljavahetavast Katist kaks korda funktsionaalsem, kiirem ning merekindlam.

Ühtekuuluvusfondist eraldatav toetus moodustab 85% laeva maksumusest, 15% on riiklik kaasfinantseering.

KIK toetas Politsei ja Piirivalveametit struktuurivahenditest ka eelmisel rahastusperioodil aastatel 2007-2013 kokku 28,5 miljoni euroga. Projektide raames soetati reostustõrjelaev „Kindral Kurvits“ ning reostustõrjeoperatsioone maismaalt toetav reostustõrjeauto koos viie täisvarustuses reostustõrjekonteineriga.