Kokku on hääletusel 75 projekti, igast maakonnast 5 eelmisel aastal KIKi toel ellu viidud algatust. Oma lemmikutele saab hääli anda kuni 8. maini KIKi Facebooki lehel.

2014. aastal valmis 1092 KIKi kaudu rahastatud projekti. Neist 30 said toetust rohelisest investeerimisskeemist, ehk C02 kvoodimüügi rahast. Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil rahastatud projekte valmis 63. Kõige enam viidi aga projekte ellu Eesti keskkonnakasutusest saadud raha toel - 1025.

Esmase valiku tegemine projektide vahel ei olnud lihtne, sest need on kõik omal moel olulised ja toredad. „Püüdsime välja pakkuda nii suuri kui ka väikesi algatusi võimalikult erinevatest valdkondadest. Valikus on nii mastaapseid joogiveeprojekte kui ka lastele mõeldud õppepäevi,“ ütles KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink.

Konkursile jõudnud projektid valisid välja KIKi maakondlikud esindajad ja projektikoordinaatorid, kes taotlejate ning projektidega kõige tihedamalt kokku puutuvad.

Konkurss on omamoodi kunagise traditsiooni taaselustamine. Kui viis aastat tagasi valiti  konkursi Aasta Sipelgas raames välja üks üldvõitja, siis nüüd selgub parim projekt igas maakonnas. „Kui suur on projekti positiivne mõju, saavad eelkõige hinnata sealsed inimesed. Loodame, et projektide tunnustamine aitab kaasa ka sellele, et keskkonnahoid ei jääks pelgalt projektide elluviijate südameasjaks, vaid innustaks ka teisi sarnaseid algatusi ellu viima,“ sõnas Elina Kink.