Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 44 soojusmajanduse projekti, mis vähendavad õhusaastet ja muudavad kütmise efektiivsemaks. 11,8 miljoni eurose toetuse abil uuendatakse katlamaju ja soojustorustikke ning luuakse täiendavaid ühendusi.

  • Kliima
  • 28. veebruar 2020
  • Foto: Regulatsioonikraanid. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Projektide tulemusena väheneb summaarselt õhku paisatava fossiilse CO2 kogus 17 530 tonni aastas,“ selgitab toetuse kasulikkust keskkonnale KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda.  

Toetust sai 13 katlamaja renoveerimise projekti kogusummas 5 600 992 eurot. Nende tulemusel toodetakse 40 228 MWh taastuvenergiat aastas. Näiteks soojusettevõte SW Energia renoveerib Abja-Paluoja, Kambja, Kolga-Jaani, Padise, Saverna ja Sindi katlamajad. Adven Eesti Aseri, Sõmeru ja Vändra katlamaja ning N.R. Energy Loksa katlamaja. Kõik toetust saanud projektid ja summad leiab KIKi kodulehelt.

31 torustike renoveerimise ja täiendavate ühenduste loomise projekti tulemusel ehitatakse 32 kilomeetrit soojustorustikke ja suurendatakse 2 693 MWh/a ulatuses nende energiatõhusust. Toetuste kogusumma on 6 146 907 eurot. Näiteks renoveerib Utilitas Eesti magistraaltorustiku Valgas ja Kärdlas ning Keilas, Haapsalus ja Raplas kindlatel tänavatel. Järva Haldus uuendab soojustorustiku Aravetel, Rakvere Soojus Rakveres, Põlva Soojus Põlva linnas Tere ja Vabriku-Lao piirkonnas ning Kuressaare Soojus Kuressaares ja Salmes. Kõik toetust saanud projektid ja summad leiab KIKi kodulehelt.

KIKile saabus soojusmajanduse taotlusvoorude tähtajaks 52 taotlust kogusummas 12 934 720 eurot. Taotlema olid oodatud soojusettevõtjad, kohalike omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Toetumeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Endiselt on KIKis Euroopa Liidu struktuurivahenditest avatud taotlusvoor kohalikele omavalitsustele soojusmajanduse arengukavade koostamiseks. Lisainfo leiab KIKi kodulehelt.