KIKi keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust otsustas nõukogu toetada 14 projekti kokku 564 207 euroga. Toetuse saajad lisavad sellele teise samapalju, ehk 563 919  eurot.

"Ressursside ebatõhusast kasutamisest saavad alguse paljud keskkonnaprobleemid, mistõttu on oluline ja mõistlik töötada selles suunas, et meie tootmine oleks säästvam. Üha enam saavad programmist toetust ressursitõhususele suunatud projektid ja seda nii innovatiivsete rakendusuuringute tegemiseks, kui ka reaalseteks investeeringuteks. Ka seekordses voorus oli mitmeid ettevõtmisi, mis aitavad kaasa meie hea keskkonna säilimisele," ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja ja valdkonna hindamiskomisjoni juht Kaupo Heinma.

Suurima toetussumma saab Estover Piimatööstus, et ehitada välja Kaarlijärve tootmisüksuses tootmises tekkiva jääksoojuse taaskasutamise süsteem. KIK toetab projekti 188 650 euroga, millele toetuse saaja lisab omalt poolt 359 950 eurot.

Eesti Maaülikool teadlased saavad 33 751 eurot, et uurida puidutuha väärindamise võimalusi ja selle kompleksväetisena kasutamise perspektiivi põllumajanduses ning metsanduses.

Mitu projekti on seotud põlevkivitööstuse ja selle keskkonnamõjude vähendamise võimaluste uurimisega. Keskkonnaministeerium saab 102 000 eurot uuringutoetust põlevkivigaaside põletamise parima võimalik tehnika kirjeldamiseks.

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti toetab KIK 58 060 euroga, et selgitada  granuleeritud põlevkivi keevkihtkatla tuha kasutamise võimalust mullaparendajana.

Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ saab aga 8361 eurot, et hinnata ja täiustada põlevkiviõli tootmisel tekkiva raske fraktsiooni alternatiivseid töötlemise tehnoloogiat.

Kõiki rahastuse saanud keskkonnakorralduse projekte näeb siit.

Keskkonnakorralduse programmi eesmärk on toetada ressursside tõhusamat kasutamist, saaste vähendamist, keskkonnahoidlikke uuendusi, hädaolukordadeks valmistumist ning nendega seotud oskusteabe ja analüüsivõimekuse suurendamist.

Perioodil 2004-2015 on riik KIKi keskkonnaprogrammist toetanud 173 keskkonnakorraldusega seotud projekti kokku 11 017 729 euroga.