Projekti esmärgiks on vähemalt 250 000 eesti keelt kõneleva ja Bioneeri portaali külastava internetikasutaja väärtushinnangute ja käitumisharjumuste keskkonnateadlikumaks suunamine, tehes selleks uudiste ja artiklite avaldamisega ning tootmisega aastaringset teavitustööd. Artiklite kättesaadavuse parandamiseks arendatakse portaali, et see oleks  loetav ka tänapäevastest nutiseadmetest.

Bioneer keskendub perioodil 08.2014-08.2015 keskkonna-, keskkonnahariduse, kodanikuaktiivsuse, rohemajanduse, säästva tarbimise, ökoeluviisi, mahepõllumajanduse ja teiste seotud teemade kajastamisele.

Avaldame avalehel vähemalt 1200 uudist, 100 harivat artiklit. Vahendame vähemalt 100 kuulutust ja 2400 automaatse uudisvoo kajastust. Teeme sisulist koostööd vähemalt 50 organisatsiooni, ühenduse, ametkonnaga.  Avaldame vähemalt 40 Bioneeri ja 40 keskkonnahariduse uudiskirja.

Projekti uudsus seisneb aastaringselt tööpäeviti uuenevas sisus, IT-arendustes ja täienenud meeskonnas. Bioneer on ainulaadne meediakanal, mis koondab keskkonnauudiseid, -blogisid, keskkonnaalast sotsiaalmeediat ja toimetuse toodetud originaalsisu, võimaldades keskkonnateemadele kiiret meediakajastust ka juhul, kui massimeedias uudiskünnist ei ületata.

Keskendume probleemidest kirjutades ka erihariduseta lugejatele arusaadavate lahenduste tutvustamisele.

Projekti läbi suureneb keskkonnateemade kajastamine ja tõuseb inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest ja lahendustest.


MTÜ Ökomeedia projekti „Keskkonnaportaali Bioneer.ee arendamine ja toimetamine“ toetab KIK summas 21403,08 eurot.