Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas tänasel, 18. septembri korralisel koosolekul pikendada praeguse juhataja Veiko Kaufmanni lepingut kuni 31. detsembrini 2018 ning kuulutada välja avalik konkurss juhataja ametikohale 1. jaanuarist 2019. 

KIKi juhataja ülesanneteks on KIKi igapäevase töö juhtimine, korraldamine ja kontrollimine. Juhatuse liikme(d) määrab nõukogu kolmeks aastaks. Veiko Kaufmanni praegune tööleping lõppeb 29. septembril 2018.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.