SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega avatakse keskkonnaprogrammi selle aasta esimene taotlusvoor veebruari alguses. Taotluste esitamiseks on aega vähemalt üks kuu ning taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2018. Vooru eelarve on 14,7 miljonit eurot. 

2018. a I voor avatakse pärast keskkonnaprogrammist toetatavate tegevuste ja tingimuste muudatuste jõustumist, ehk keskkonnaministri määruse avaldamist Riigi Teatajas.
Voorus on mitmeid uuendusi nii finantseerimise korras kui ka KIKi taotlusvormides. Täna andmesüsteemis KIKAS olevad vormid on uuendamisel - palume jälgida sellekohast infot KIKASe avalehel.

Taotlusvoorust teavitatakse üleriigilises meedias ning info avaldatakse ka KIKi kodulehel. Samuti korraldatakse üle Eesti infopäevad, et vooruga seonduvat selgitada.