Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) siseriiklikku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot, mis on poole rohkem kui taotlusvooru eelarve.

  • Ettevõtlus
  • 20. september 2018
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel on rahul, et huvi taotlusvooru vastu oli suur. „Järelikult tähendab see seda, et jätkuvalt on Eestimaal innukaid ja teotahtelisi inimesi, kes oma piirkonnas innovaatilisi ideid tahavad ellu viia või keskkonnaprobleeme lahendada. Loodame, et taotlused on fokusseeritud, kvaliteetsed ning võimalikult hästi on ära kirjeldatud projektist tulenev positiivne keskkonnamõju.“ 

Taotluste kogusummas soovitakse enim toetust veemajanduse vallas – 12,53 miljonit eurot (38 projekti). Järgneb ringmajandus 2,22 miljoni euroga (52 projekti), metsandus 1,65 miljoni euroga (28 projekti) ning looduskaitse 1,34 miljoni euroga (26 projekti). Keskkonnateadlikkuses soovitakse toetust 1,25 miljoni euro eest (52 projekti), merekeskkonnas 731 tuhande euro eest (9 projekti) ning kalanduses 416 tuhande (22 projekti) ja atmosfääriõhu kaitses 406 tuhande euro eest (11 projekti). 

Maakondadest enim projekte esitati Tartumaalt (31), järgnesid Harjumaa (21), Võrumaa (17) ning Ida-Virumaa (10) ja Lääne-Virumaa (10). Eesti-üleseid projekte esitati 93. Taotluste jagunemise maakondade lõikes leiab KIKi kodulehelt siit.

Vooru 10,8 miljonilisest eelarvest enim on mõeldud veemajandusele, st 6,5 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringuid. Ringmajanduse projektidesse on ette nähtud üks miljon eurot, merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot. 

Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid. Taotlusvooru tulemused selguvad käesoleva aasta detsembris.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.