Kuni 16. märtsini Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) avatud keskkonnaprogrammi taotlusvoorust saavad ettevõtted küsida ka toetust ressursitõhusateks investeeringuteks. Oodatud on projektid tööstuses, ehituses või teeninduses.

  • Majandus
  • 14. veebruar 2020
  • Foto: Ülemiste Tehnopolis. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Kui struktuurivahendite ressursitõhususe taotlusvoorus on ettevõtete tegevusalad määratletud Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatoriga (EMTAK), siis selles taotlusvoorus seda piirangut ei ole,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Samas kehtib nõue, et ettevõttel oleks tehtud nõuetekohane ülevaatlik või detailne ressursiaudit. Sama kehtib ka struktuurivahenditest toetuse taotlemisel,“ lisab ta.

Investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi reeglitest. Toetuse summa ühe taotluse kohta on 200 001-500 000 eurot. Kevadel avatavas Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetatava ettevõtete ressursitõhususe taotlusvoorus saab maksimaalne toetuse summa olema 200 000 eurot.

Ringmajanduse programmi eelarve on 4,1 miljonit eurot, millest indikatiivselt 3,5 miljonit eurot on planeeritud ettevõtete ressursitõhususe toetamiseks. Projektide hindamisel moodustatakse pingerida, mis lähtub projekti vajalikkusest, teostatavusest, jätkusuutlikkusest ja keskkonnakaitselisest mõjust, sh projekti näitajatest, milledeks on ressursitootlikkuse kasv, ressursikasutuse paranemine ja projekti kuluefektiivsus.

Taotluste esitamine käib andmesüsteemi KIKAS kaudu (erinevalt struktuuritoetuse E-toetuse keskkonnast) kuni 16. märtsini 2020. Taotlusvooru infopäevad toimuvad 18. veebruaril Tartus (Dorpati hotell, Soola 6) ja 20. veebruaril Tallinnas (Park Inn hotell, Narva mnt 7c). Infopäevad koosnevad kaheksast miniseminarist, et taotlejad saaksid kuulama tulla just neile huvipakkuvaid valdkondi. Ringmajanduse programmi ettekanded algavad kell 11.05. Tallinna infopäevalt toimub otseülekanne KIKi Facebooki lehele, mis on hiljem ka järelvaadatav. Lisainfo ja registreerumine KIKi kodulehel.

Täpsema info toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt ringmajanduse programmi alt. Sealt leiab ka ressursitõhususe taotluse juhendi, vastavad vormid ja nõuded ressursiauditile.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Soovitame ettevõtjatel enne taotluse koostamise alustamist võtta KIKiga ühendust, et selgitada välja võimalused toetuse saamiseks.