Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks 13 taotlust, millega soovitakse aidata arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda. Kokku küsitakse toetust 1 981 031 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 276 026 eurot.

  • Kliima
  • 30. august 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Taotlusvooru esitatud projektid võisid olla seotud energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnaga, jäätmekäitluse ning põllumajanduse ja metsandusega. Taotlusi oodati ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, aga ka muudes valdkondades, mis aitavad arenguriikidel suurendada võimekust ja suutlikkust kliimamuutuste mõjusid leevendada või nende mõjudega kohaneda. 

Taotlusvooru sihtriikideks on kõik Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigid. Taotlusvoorus said osaleda juriidilised isikud, valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse asutused või nende hallatavad asutused. Taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot. Rahastust saanud projektid selguvad hilissügisel 2018.

Toetust antakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Rahvusvaheline Pariisi kliimakokkulepe näeb ette, et arenenud riigid aitaksid arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisel. Kokkuleppe kohaselt on Eesti lubanud aastani 2020 panustada igal aastal miljon eurot rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse. Selleks on võimalus oma kliimaalaste tehnoloogiate ja teadmiste arenguriikidesse viimiseks küsida toetust. Toetust antakse kahel viisil: Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritava rahvusvahelise koostöö raames või KIKi avatud taotlusvooru kaudu.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.