Tallinn otsis tänavu maist augustini toimunud ideevõistlusel Kesklinna, Lasnamäed ja Piritat ühendavale Klindipargile lahendust, mis looks mõnusa avaliku ruumi, mis tooks esile klindi erilisuse ja ainulaadsuse ning mis hoiaks ka sealset unikaalset loodust.

 

Ideevõitluse võitjaks valiti võistlustöö „Nihestus“ (OÜ Sfäär Planeeringud, Kerttu Kõll, Lauri Läänelaid, Triin Kampus ja Alvin Kanarbik), mis paistis silma tervikliku ruumiline lahendusega. Žürii hinnangul olid töös nii üldisemad kui ka detailsemad professionaalsed ettepanekud kogu Klindipargi trajektoorile, aga ka selle ümbruses olevale linnaruumile, eriti piki klinti kulgevale Narva maanteele – kuidas rahustada sealset liiklust, tegeledes konkreetselt müra ja õhusaaste probleemiga.

Samuti pakuvad töö autorid välja praktilisi lahendusi, kuidas tagada Klindipargi looduskeskkonna säilimine ja kaitse. Võidutöö preemia on 12 000 eurot, projekteerimine algab eeldatavasti juba selle aasta lõpus.

Teise koha sai võistlustöö „Solarpunk“ (OÜ Studio Tallinn, preemia suurus 10 000 eurot), kolmanda koha võistlustöö  „Majakad“ (OÜ Ninja Studio, preemia suurus 8 000 eurot) ja ergutuspreemia 5 000 eurot võistlustöö „Klint Iistvuuduu jäljed“ (OÜ Kino Maastikuarhitektid). Sügise teises pooles avatakse kõigist võistlustöödest ka näitus. 

„Klindipark, mis on ka üks oluline Tallinna Euroopa rohelise pealinna projekte, on kavas muuta sidusaks ja terviklikuks ajaveetmise alaks kõigile linnaelanikele, mis kaitseb ka Tallinna elurikkust ning suurendab linlaste keskkonnateadlikkust,“ sõnas žürii esimees, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

„Ideevõistlus oli kõrgetasemeline ja esitatud kavandid professionaalsed. Kuigi konkursil etteantud tingimused seadsid teatud piirid, olid kavandid erineva kujunduskeele ja lähenemisega nii detailides kui ala terviku lahendamisel. Pakutud ideed toetasid Klindipargi aastaringset kasutamist, lisasid erinevat funktsionaalsust ja fookuspunkte,“ lisas Svet.

Aasta alguses viis Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus linnaelanike seas läbi ideekorje pargi arendamiseks, kuhu laekus linnaelanikelt ligi 400 ettepanekut ja ideed. Inimeste saadetud ideed olid oluline alus ideekonkursi koostamisel. Ideevõistluse peakorraldaja on Tallinn Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus. Võistlusülesanne kooskõlastati riigi Keskkonnaameti, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu, Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosavalitsustega ning Tallinna erinevate  ametiasutustega.

Võistlustöödega saab tutvuda Klindipargi kodulehel.