23. aprillil avab EASi ja KredExi ühendasutus taotlusvooru väikeelamute renoveerimiseks, mille eesmärgiks on saavutada elumajade energiatõhusus ja parem sisekliima, aidata kaasa energiakulude vähendamisele ja soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu. SEB laenuekspertide juht Aivo Renser selgitas, millised võimalused on renoveerimistööde rahastamiseks ning milliste tööde teostamiseks saab toetust taotleda.

Aivo Renser tõdes, et igal kodul on teatav mõju keskkonnale ning kodus tarbitav soojus- ja elektrienergia hulk mõjutab kasvuhoonegaaside heitkoguseid: “Seega on väga oluline, et keskkonnamõju vähendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks soodustaksime energiatõhusate kodude ehitamist, ostmist ja renoveerimist.”

Enne KredExi toetuse taotlemist tuleb leida tööde teostamiseks rahastus, sest toetussumma makstakse välja, kui taotleja on esitanud oma kulude tegemise tõendamiseks vajalikud dokumendid ning tööde üleandmise-vastuvõtuaktid. „See eeldab aga, et taotlejal oleks olemas finantseering tööde teostamiseks. Võimalik on töid ise rahastada või siis kasutada pangalaenu abi,“ selgitas Renser.

Renoveerimistööde teostamiseks on eraisikul võimalik taotleda pangast kinnisvara tagatiseta laenu ehk väikelaenu, kinnisvara tagatisega laenu ehk hüpoteeklaenu ning eluasemelaenu ehk kodulaenu, mida võib lisaks eluaseme soetamisele taotleda ka olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Ekspert tõi välja, et erinevaid panga poolt pakutavaid laenutooteid saab renoveerimisel kasutada ka nii, et klient tasub tööde eest osa omavahenditest ja osa laenurahast või kogu ulatuses laenuga.

KredExi toetusmeetme väljamakse järel saab klient osa laenusummast ennetähtaegselt pangale tagasi maksta. „Pärast laenusumma osalist tagastamist saab koos pangaga üle vaadata ka laenujäägi tähtaja ja igakuise laenumakse summa ning leida kliendi jaoks sobivaim lahendus allesjäänud laenu tagasi maksmiseks,“ ütles Renser.

 

Väikeelamute renoveerimistoetus lihtsustab energiatõhususe saavutamist

 

KredExi toetust saab taotleda üksikelamu, kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks nii osaliselt kui ka terviklikult. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral on toetuse määr sõltuvalt elamu asukohast kuni 50 000 eurot ja kuni 50% toetatavatest kuludest.

Tervikliku renoveerimise toetuse saamise eelduseks on välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Osalise rekonstrueerimise puhul toetatakse üksikuid töid või komplekstöid, mis aitavad elamu energiatõhususeväärtust kasvatada vähemalt ühe klassi võrra.

Kõige olulisem tingimus toetuse saamiseks on elamu energiatõhususe parandamine. „Tervikliku renoveerimise korral peaks maja pärast tööde teostamist jõudma C-energiaklassi, osalise renoveerimise puhul peaks energiaklass tõusma vähemalt ühe klassi võrra, näiteks F-ist E-ni,“ kirjeldas Renser toetuse saamise tingimusi.

Lisaks renoveerimistoetusele on avatavas taotlusvoorus võimalik taotleda toetust päikesepaneelide ja akupanga soetamiseks ning paigaldamiseks. „Päikesepaneelide ja akupanga soetamisel makstakse fikseeritud summas toetust ning eraldi hinnapakkumisi ei ole vaja esitada,“ tõi SEB laenuekspert välja.

EAS-i ja KredExi ühendasutuse väikeelamute rekonstrueerimistoetuse täpsemate tingimustega saab tutvuda KredExi kodulehel.