Käesolevast aastast eraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetusi kogukonnaaedade tegevustele Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel - esimene taotlusvoor on avatud ja selle tähtaeg on 1. veebruar.

Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada jätkusuutliku eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (sh mittetulundus- ja äriühingud). Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kaudu. Oodatud on taotlused nii olemasolevate kogukonnaaedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks. Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks juba MTÜ-na moodustunud huviliste tuumik, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama. Lisaks on olemas sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped.

Toetust saab kasutada nii vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks kui ka töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. Huvilised saavad pöörduda kogukonnaaia tegevuste planeerimisel ja toetusega seotud küsimustes Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtide poole.

Linnaaiandusest on saanud Tallinna toetusel kiiresti arenev trend. Eelmisel aastal rajati kaheksa uut kogukonnaaeda, kus kõik piirkonna huvilised said koos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid. Praeguse seisuga tegutseb Tallinna kümnes kogukonnaaias kokku ligi 350 linnaaednikku. Kogemus on näidanud, et erinevate taimede kasvatamine kõnetab linlasi sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast. Käesoleval aastal on Tallinna soov jätkata kogukonnaaedade toetamist kaasates veelgi rohkem pealinna erinevate linnaosade entusiastlikke rohenäppe.

Infot taotlusvooru kohta.