Kuue parlamendi erakonna (KE, RE, SDE, IRL, EKRE ja VE), kahe valimisliidu (Savisaare Liit ja Tartu Heaks) ja Eestimaa Roheliste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste platvormide keskkonnalubaduste võrdlus näitas, et suurimat tähelepanu on lubadustes pööratud linnaliiklusele, eriti ühistranspordi ja kergliikluse teemadele ning rohealadele. Samas jääb valmislubadustes puudu integreeritud lähenemisest, mis keskkonnateemad ühte tervikusse seoks.

Nii Tallinna kui Tartu valimisplatvormides antakse lubadus ehitada jalgrattateid ja rattaparklaid ning arendada jalgrattateede ja rendirataste võrgustikku. Ühistranspordi valdkonnas nähakse suuremat potentsiaali trammiteede arendamiseks Tallinnas (RE, SDE, IRL, Rohelised, Savisaare Liit), mida Rohelised laiendaksid ka Tallinna lähivaldadesse. Tartus on ühistranspordi prioriteediks pigem bussiliikluse kaasajastamine (SDE, RE, TAHE), vaid EKRE sooviks Tartusse ka trammitee või linnaraudtee rajamist.

Tallinnas on prioriteediks ka parkimisprobleemi lahendamine kas parkimismajade loomisega (KE, RE, IRL, Rohelised, Savisaare Liit) või „Pargi ja Reisi“ süsteemi arendamisega (RE, SDE, Rohelised). Siinkohal on erandiks EKRE, kes vähendaks tasulise parkimise ala ja hinda Tallinnas.

Rohealasid, eelkõige parkide korrastamist, pinkide lisamist, rattateede ehitamist ja sportimisvõimaluste loomist, tähtsustavad valimislubadused nii Tallinnas kui Tartus. Peamiselt nähakse rohealades rekreatsiooni arendamise võimalusi, seejuures on jäänud tähelepanuta linnalooduse poolt pakutavad lisaväärtused nagu näiteks müra, õhusaaste, paduvihmavee ja kuumalainete leevendamine, mis on olulised ka kliimamuutusega kohanemise seisukohast.

Lisaks aktiivse linnaelu võimalustele linna parkides lubavad Keskerakond, Sotsiaaldemokraadid ja Rohelised toetada Tallinnasse keskkonnaaedade loomist ja linnapõllumajanduse arendamist.

Samas võivad omavahel vastuollu minna valimislubadused, mis ühelt poolt tähtsustavad küll rohelasid, kuid teisalt näevad ette sõiduteede ja ristmike rekonstrueerimist või parklate ja parkimismajade ehitust. Praktika on näidanud, et enamasti toimuvad sellised tegevused just rohealade arvelt nagu on näha ka Haabersti  ristmiku ja Reidi tee arenduse puhul.

“On tunnustust väärt, et erakondade ja valimisliitude valimisplatvormides on võrreldes eelmiste valimistega palju rohkem keskkonnaga seotud lubadusi,” kommenteerib analüüsi juhendanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Kaja Peterson. „Kuid selleks, et linnad muutuksid ka praktikas rohelisteks linnadeks, on vaja julgemaid otsuseid autostumise piiramiseks. Selleks tuleb näha ühistransporti, kergliiklust ja rohealasid mitte eraldiseisvalt, vaid ühtse tervikliku süsteemina, mis suudaks pakkuda linnaelanikele tervislikumat elukeskkonda,“ märgib Peterson. See terviklik visioon, mis erakondade ja valimisliitude poolt välja käidud rohked lubadused omavahel paremini lõimiks, on seekord valimislubadustes puudu.

Põhjalikumat ülevaadet Stockholmi Keskkonnainsituudi Tallinna Keskuse poolt läbi viidud keskkonnaalaste valimislubaduste analüüsist saab lugeda siit.