Seoses viimastel päevadel ajakirjanduses ilmunud artiklitega Kohtla-Järve poolkoksimäe põlengu kohta tuletame meelde, et sealse õhuseire andmed on ööpäevaringselt avalikud ja jälgitavad õhukvaliteedi seiresüsteemi veebis.

Seireandmed kinnitavad, et mäe põleng ja hõõgumine ei ole kaasa toonud ohtu inimeste tervisele.

Poolkoksimäe ehitustööde mõju Kohtla-Järve linnaõhule saab jälgida pidevalt uuendatavate õhuseire andmete abil.