Õige pea on käes lehtede langemise aeg. Kompostiljon kutsub lasteaedasid ja koole tegema sammu keskkonnateadlike käitumisharjumuste suunas ja valmistama sügislehtedest oma territooriumil viljakat lehekomposti.

„Sügisesed värvikirevad puulehed on alati meelitanud lapsi nendega mängima. Julgustame lasteaedu ja koole andma lastele lõbusa tegevuse juurde ka praktilised ning harivad teadmised, mis näitavad, kuidas päriselt looduse eluring toimib“, ütles Kompostiljoni teavituskampaania eestvedaja Angela Hollo.

Kompostiljon innustab tegusaid lasteaedu ja koole kaasama lapsi sügislehtede kogumisse, et üheskoos valmistada lehekomposti. Lehekomposti valmistamine on lihtne ega nõua erilisi teadmisi ega kulutusi. Ühe lihtsaima võimalusena piisab vaid lehtede kogumisest õhustatud kilekottidesse ning jätta need aastaks kuni kaheks õuenurka seisma, kus hakkab toimuma komposteerumise protsess. Valminud kompostmulda saab kasutada koos lastega näiteks kevadistel istutustöödel või kui pannakse pottidesse lilli või maitsetaimi kasvama.

Eriti aktiivseid õppeasutusi julgustame ehitama kompostkasti, kaasates sinna näiteks talgute korras lapsevanemaid või ehitada see üheskoos puutöötunnis.

„Kompostimine on meie pärandkultuur, millele saame uhked olla,“ ütles Kompostiljoni algataja Anneli Ohvril. „Andes kompostimisalased teadmised ja kogemused edasi oma lastele, astume sammu keskkonnateadlikuma ja puhtama tuleviku suunas“, lisas Ohvril.

Kompostiljon juhib tähelepanu sellele, et puulehtede oma territooriumil kompostimine on ka loodusele kasulik, hoides loomulikku aineringlust. Lehtede äraveoga mitte ainult ei koormata keskkonda, vaid viiakse potentsiaalsed toitained nende tekkekohast ära.

Kompostiljon ootab lasteaedadelt ja koolidelt vahvaid fotosid lehtede kogumisest ja kompostimisest, saates vastu elektroonilise kompostiva lasteaia või kooli märgise, mida saab kasutada õppeasutuse veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Kompostiljoni algatus loodi 2011. aastal, et innustada inimesi kompostima oma bio- ja aiajäätmetest puhast ja viljakat mulda. Kompostiljoni algatust veab keskkonnateadlike noorte ühendus JCI GO Koda koostöös Teeme Ära võrgustikuga. Teavituskampaaniat toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.