Ei ole mingi saladus, et keskkonnasõbralikud inimesed armastavad kompostimisest rääkida. Selles postituses toon esile viis põhjust, miks kompostimine on üks jätkusuutlikem tegevus, millega igaüks oma kodus tegeleda saab.

1. Kompostimine vähendab prügilatesse jõudvate jäätmete kogust ja kahjulike gaaside teket

Moodsad jäätmekäitlusmeetodid mõjuvad keskkonnale traagiliselt. Jäätmed seisavad prügilates, neid ei liigutata ning nii ei pääse lagunemiseks vajalik hapnik ligi. Prügilates olevad jäätmed eritavad ka kasvuhoonegaasi, mis soodustab kliimamuutuste tekkimist. Jäätmete põletamisel tekib mürgine tuhk ning põlemisprotsessi käigus tekkiv süsihappegaas jõuab atmosfääri.

2. Kompostimine vähendab fossiilsete kütuste kasutamist

Enamik inimesi ostab oma taimedele komposti poest, kuigi kodus toodetud kompost on alati parim. Tööstuslikuks kompostitootmiseks on vaja fossiilkütuste baasil töötavaid masinaid ning orgaanilise materjali kiireks lagundamiseks kasutatakse spetsiaalset kõrge temperatuuriga meetodit. Kompostimisprotsess toimub ilma seente ja bakterite abita. Kodus kompostimine on aeglasem ja traditsioonilisem viis ning saab kindel olla, et seened ja bakterid lagundavad kõik korralikult ära.

3. Kompostimine on hea maapinnale ja mullastikule

Absoluutselt kõik, mida sa kodus kompostid, saab heaks ja tervislikuks elupaigaks ning toitaineterikkaks söögiks paljudele bakteritele, putukatele, vihmaussidele ja seentele. See, mille nad oma toitumisprotsessi lõpus alles jätavad, on sinu taimedele kasulik ja toitev söök. Kodus kompostimisel tekkiva metaani hulk? NULL!

Kompostimine on looduses üks taaskasutamise viis, seda leidub nii iidsetel metsaaladel kui ka teistes looduslikes muldades üle kogu maailma. Kompostimine on looduslik protsess toitaineterikka orgaanilise materjali ehk huumuse tootmiseks. Huumus on vajalik õhu ja niiskuse mulda juhtimiseks ja gaaside mullast väljajuhtimiseks. Huumusega muldades saab mükoriisa ehk seenjuur kujundada võrgustiku, mille abil toimub taimede ja seenjuure vahel toitainetevahetus.

4. Kompostimine aitab sul mõista looduslikku eluringi

Keskkonnateadus rõhub aeg-ajalt liialt sõnale "prügi", kuna see on praegu meie planeedi võtmeprobleem. "Prügi" on siiski inimeste loodud mõiste ja ühtlasi ka inimeste probleem. Looduses pole sellist asja nagu prügi. Iga elusolend teenib suuremat eesmärki kui tema enda elu ja panustab millegi uue tekkimisse ja kasvamisse. Kui sa oma kodus tekkivaid jäätmeid kompostid, õpid sa ka hindama loomulikku eluringi, mis hõlmab võrdselt nii sündi, elu kui ka surma.

5. Sa saad kompostida pea kõike, mis on elanud ja kasvanud

Kompostida saab kõike, mis pole veel fossiiliks muutunud. Vaieldakse selle üle, mida ei tohiks kompostida, kuid kõik on jäänud vaid teooriapõhiseks, ebaselgeks või lihtsalt kahtlaseks. Öeldakse, et paljud toidud meelitavad rotte, kuid seda saab vältida näiteks kompostri maasse kaevamisega või kompostri korraliku kaanega katmisega. Haisuprobleemi saab lahendada näiteks kuiva materjali (paber, puulehed, papp) lisamisega.

Kompostimine nõuab väga vähe tööd ja ressursse ning sel on tohutu positiivne mõju keskkonnale, seepärast see ongi üks parim keskkonnasõbralik tegevus, mida saad ise oma kodus teha.

Nii et mida sa veel ootad? :)

Postitus on tõlgitud ja refereeritud artiklist 5 Reasons Why Composting is the Greenest Thing You Can Do.