Konkursil „Ajujaht 2011“ sai Tartu linna eriauhinna Tartu Ülikoolist välja kasvanud spin-off-firma KPA Scientific OÜ, mis aretab C-hepatiidi ravimikatseteks spetsiaalse geneetilise baasiga hiiri. Meeskonda kuulusid KPA Scientific OÜ juhataja Mario Plaas ja Rockefelleri Ülikooli prof Charles M. Rice (Head, Laboratory of Virology and Infectious Disease).

„Ajujaht“ on Eesti suurim ettevõtluskonkurss, mis edendab Eesti noorte ettevõtlikkust ja aitab luua uuenduslikke ja teadusmahukaid ettevõtteid. Suurendamaks ettevõtlusaktiivsust ka Tartu noorte seas, on Tartu linnavalitsus selle konkursi üks toetaja. Konkursil antakse välja eriauhind Tartu linnas uuendusliku ja kõrgeima rakendusväärtusega ettevõtte loomiseks.

Tutvu Ajujahi varasemaid hooaegasid tutvustavate artiklitega Bioneeris!