12. detsembril kell 11-16 toimub Narva-Jõesuus konverents, mis lahkab kohaliku kogukonna võimalusi õiglase ülemineku protsessides kaasa lüüa. Konverents on eeskätt suunatud kohalikele omavalitsustele ja kogukonnale, ettevõtjatele ja õiglase ülemineku protsessi panustajatele, et arutleda, milliste täiendavate investeeringute ja toetuste abil on maakonnas võimalik ellu kutsuda suuremaid positiivseid muutusi.
 

Konverentsi juhatavad sisse Hardi Murula Ida-Viru Omavalitsuste Liidust ning Lauri Jalonen Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. Üritusel viiakse läbi 2 aruteluringi, millesse on kaasatud mitmed kohalike omavalituste esindajad, vabaühendused ja ettevõtjad. Aruteluringide teemadeks on hoonete energiatõhustamise edendamine ning ühistulise energiatootmise soodustamine maakonnas. Üritusel saavad sõna ka TalTechi energeetikaekspert Einari Kisel ja Energiaühistu tegevjuht Märt Helmja.

Ürituse peakorraldaja Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse eksperdi Maris Pedaja sõnul on nii kohaliku kogukonna, omavalitsuste, ettevõtjate kui ka riigi paindlik koostöö eelduseks, et üleminek toimuks sujuvalt ning võtaks arvesse kohalikke huvisid. “Euroopa Komisjonilt Eestile laekunud 354 miljonit eurot õiglaseks üleminekuks on ette nähtud laiema piirkondliku muutuse ellu kutsumiseks Ida-Virumaal. Kuna sellest 80% on suunatud ettevõtlusele ja ainult 20% elukeskkonda, siis otsime konverentsil vastust küsimusele, kuidas õiglane üleminek saaks rohkem kohalikku elukeskkonda parandada, pakkudes kohalikule elanikule lisaks uuele töökohale lisandväärtust.”

Konverents toimub eesti keeles koos venekeelse sünkroontõlkega. Osaleda on võimalik nii veebi teel kui kohapeal. Kohtade arv Meresuu SPA & hotelli konverentsikeskuses on piiratud. Ajakava, registreerimisvorm ning lisainfo on kättesaadav Eesti Rohelise Liikumise kodulehel.

Konverentsi korraldab Eesti Roheline Liikumine. Konverentsi finantseerib LIFE+ projekt “RegENERate: Mobilising Regions for Energetic Re-development and Transformative NECPs”.