Alatest tänasest on kontaktõpe lubatud kõikides Eestimaa koolides. Et õppimine oleks ohutu ja nakatumise oht koolihoones minimaalne, palub Tarbijakaitse ja Järelevalve Amet (TTJA) koolidel ja haridusasutustel kontrollida oma ventilatsioonisüsteeme, vajadusel seadistada ümber vastavate süsteemide töö ning korrektselt ja regulaarselt õhutada ruume.

  • Tarbimine ja tervis
  • 27. jaanuar 2021
  • Foto: Ventilatsioon Auveres. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

 „TTJA paneb südamele, et viiruse leviku tõkestamiseks on ülioluline jälgida hoonete õhuvahetust ja ventilatsiooniloogikaid,“ sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. „Seepärast oleme koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Riigi Kinnisvara AS-iga kokku pannud teabelehe koolidele ja haridusasutustele ning ka koolipidajatele, kuidas käitada koolides ventilatsioonisüsteeme ning õhutada klassiruume.“

Teabeleht, mis annab konkreetsed soovitused, kuidas käitada ventilatsioonisüsteeme koolides ja haridusasutustes.

TTJA teeb koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga  pistelist ventilatsiooniseadmete kontrolli nii koolides kui ka teistes avalikus kasutuses asutustes.

Vaata ka TTJA varem koostatud juhendit ventilatsioonisüsteemide töö seadistamiseks avalikes hoonetes viiruse leviku tõkestamiseks.