MIT (Massachusetts Institute of Technology) teadurid avalikustasid 10. oktoobril Kopenhaageni uue projekti, mida kutsutakse „nutikaks pedaalimiseks”. Projekti eesmärk on siduda jalgratturid omavahel unikaalsesse internetikeskkonda ja muuta seeläbi keskkonnasäästlik liikumismeetod veelgi populaarsemaks.

Projekti eesmärk on tutvustada ratturitele uuenduslikku iseorganiseerimist toetavat kiibisüsteemi, mis võimaldab linnaelanikel omavahel jagada baasinformatsiooni oma asukohast ja liikumissuunast. Projekt saab täisrakenduse 2009. aasta novembris, kui Kopenhaagen võõrustab ÜRO kliimamuutuste konverentsi.

Projekti teadur Christine Outram ütles, et „me lõime Facebooki laadse keskkonna nimega „meie teed on ristunud”, mis loob jalgratturitele teatud sotsiaalse võrgustiku võimalusega virtuaalselt „lehvitada” teistele ratturitele, kellega nende teed on hiljuti ristunud, andes ühtlasi võimaluse neil omavahel tuttavaks saada”.

Kiibisüsteem annab ratturile samuti ülevaate läbitud kilometraažist ja registreerida see linna „rohelise miili” kodulehel. Registreeritud kilomeetrid arvutatakse ümber kokkuhoitud CO2 emissioonideks, mis oleks õhku paisatud juhul, kui juht oleks tee läbinud auto, autobussi või helikopteriga.

Loomulikult annab peensusteni arendatud urbanistliku keskkonna monitoorimine  Kopenhaagenile võimaluse osaleda oma „rohelise miili” initsiatiiviga ülemaailmses emissioonide kauplemise süsteemis. Linn saab uute initsiatiivide rahastamiseks ressursse just nimelt kokkuhoitud emissioonide arvelt.

Lõpuks on projekti üheks osaks „nutika jalgratta” väljatöötamine, mis juurutatakse tootmisesse koos MIT-i Nutikate Linnade Grupi meedialaboratooriumiga, mida juhib William J. Mitchell. See hübriidjalgratas kasutab edasiliikumiseks pedaalimisega toodetud regeneratiivenergiat, mis on salvestatud pisikesse, kuid võimsasse akusse.

Allikas: CopenCycle ; Energiasäästu portaal