Igaühel on oma lugu. Maarja oma on näiteks selline: “Mu elu on tänu ettevõtmistele Eestis ja välismaal muutunud mitmekesisemaks ning huvitavamaks. Tohutult palju annab juurde meeskonnatöö, mis on AIESECis iga tegevuse aluseks. Olen saanud praktilist juhtimiskogemust ja rakendada erialaseid teadmisi. Loomulikult ka suure hulga uusi tutvusi. Inimesed rikastavad elu.”

Kokku on selliseid lugusid maailmas ligi miljon. Neid ühendab maailma suurim tudengiorganisatsioon AIESEC. “Me usume, et kõige tõhusam on ühiskonnas midagi korda saata ettevõtlike inimeste kaudu ja just selliste inimeste arendamiseks me töötamegi,” ütleb AIESEC Eesti president Marjam Vaher.

Selleks on noortele loodud eriline arengukeskkond, mida nimetatakse AIESECi kogemuseks. “See on teekond, mille inimene AIESECis olles läbib,” ütleb ühenduse liige Maarja Nurm. “Selle teekonna osadeks on vastutuse võtmine, juhtimiskogemuse saamine, rahvusvahelised konverentsid, koolitused, elu- ja töökogemus välismaal.”

Üheks arenguteeks on projektid, mille käigus saavad noored praktilisi oskusi ja hulga kontakte nii Eestis kui ka välismaal. Projektiideed pakuvad välja oma liikmed lähtuvalt sellest, mis on ülikoolide, ärisektori, valitsusasutuste ja mittetulundussektori jaoks oluline.

Praegu teeb AIESEC projekte, mis toetavad praktikavahetust IT-sektoris, haridusvaldkonnas ja eksporti alustada soovivates ettevõtetes. Näiteks pakutakse ettevõttele võimalust võtta tööle praktikant riigist, kuhu eksporti plaanitakse.

Samuti annab AIESEC Eesti tudengitele võimalust käia välispraktikal ning viib läbi konverentse ja õppeüritusi, mis toetavad mitteformaalse hariduse ja innovatsiooniteadlikkuse arengut. Õppeprojektidest on tuntuim sari “Klapid eest”, kus ettevõtjad ja oma ala asjatundjad peavad tudengitele tasuta loenguid.

AIESEC1

Ülemaailmne võrgustik

AIESECi õppekeskkonna üheks osaks on rahvusvahelised konverentsid, millest suurematele koguneb esindajad sajast riigist. Nii tekkiv kontaktivõrgustik ulatub maailma kõigisse piirkondadesse. Konverentsidel on kohal suurkorporatsioonide tippjuhid, konsultandid ja koolitajad ärisektorist ning sotsiaalsed ettevõtjad, kes viivad läbi töötubasid ja kellega saab isiklikult vestelda.

“Seeläbi saad hea pildi oma võimalustest üleilmsel tööturul ning innovaatilisi ideid, mida Eestisse tagasi tuua või mida oma ettevõtte alustamiseks kasutada,” lisab mitmekümnel AIESECi konverentsil osalenud Marjam.

Oluline osa AIESECi kogemusest on ka teises riigis praktikandina töötamisel. “See on mõjusamaid kogemusi, mida AIESEC noortele pakub,” lausub rumeenlane Alisa Logofatu, kes tuli aastaks tööle AIESEC Eesti juhatusse. Uute kultuuride tundma õppimine, tutvuste loomine ja erialaselt või ühiskondlikult väljakutsuva töö tegemine annavad tema sõnul väga intensiivse arengukogemuse.

Tänu AIESECi rahvusvahelisusele on praktikavõimaluste valik Alisa sõnul väga lai ja sobivat töökohta on võimalik valida saja riigi ja üle nelja tuhande ettevõtte või MTÜ seast: “Saab õpetada inglise keelt Ladina-Ameerikas, tegeleda HIV/AIDSi ennetusega Aafrikas, juhtida personaliosakonda DHLis, töötada Unileveri turundusmeeskonnas.” Vastavalt noore enda valikule kestab praktikavahetus 2-18 kuud.

Kristina Toms on üks neist AIESECi noortest, kes võttis vastu väljakutse elada ja töötada aasta aega Austraalias. “Isiklikult on see kogemus muutnud mind kindlasti avatumaks, aga ka uudishimulikumaks,” ütleb rahvusvahelistest suhetest huvituv Kristina, kes asub nüüd aastaks juhtima AIESEC Eesti tegevust. Kõik juhtivad kohad vahetuvadki AIESECis kord aastas, et anda võimalikult paljudele noortele juhtimis- ja arenguvõimalus.

Kui seni tegutses AIESEC Tallinnas, Tartus ja Pärnus, siis tänavu on organisatsioon laienemas ka Narva ning uutesse ülikoolidesse. Juba suvel toimub aga AIESECi praktikavahetusprojekt, mille kaudu on võimalik suvekuudeks minna Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse välispraktikale.

Organisatsiooni väärtust vaadeldakse tihti selle kaudu, mis oleks ühiskonnas teisiti, kui seda ühendust ei oleks. “Lühidalt: ühiskond jääks ilma hulgast sotsiaal­selt vastutustundlikest, ettevõtlikest ja teistest kultuuridest teadlikest noortest,” sõnab Marjam.

Erinev ja eriline kogemus

AIESECi kogemus on iga liikme jaoks erinev ja eriline. “Minu jaoks tähendab AIESEC võimalust eneseteostuseks ja inimesi, kellega mul on palju ühist ja suur sünergia,” ütleb kauaaegne liige Aune Lillemets. “Siin tehtu on aidanud mul avastada, kes ma olen ja kui palju ma suudan korda saata ning ühiskonda mõjutada.”

AIESECis olles jõudis Aune ühtlasi ka oma praeguse töövaldkonna, noorte ettevõtlikkuse arendamise juurde.

Aune meeskonnakaaslane, peagi AIESECi turundusjuhi ametisse asuv Marko Siller näeb aga, et oma 22 eluaasta juures on ta võrreldes eakaaslastega muutunud ambitsioonikamaks: “Tean, mida tahan ning oskan ja suudan selle nimel pingutada. Mul on paarikümne inimese juhtimise kogemus ühe aasta jooksul; olen töötanud rahvusvahelistes meeskondades ja minu suhetevõrgustik koosneb paljudest olulistest inimestest.”

AIESECi võrgustik koondab üleilmselt umbes miljon vilistlast, kelle hulgas on näiteks Martti Ahtisaari, Cavaco Silva, Aleksander Kwasniewski ja paljud teised tuntud ühiskonnategelased. Eestis on umbes 300 aktiivset vilistlast, kes töötavad kõigis tähtsamates ärisektori ja riigiasutustes, samuti mittetulundussektoris, panustades positiivseid muutusi juhtides jätkuvalt ühiskonna arengusse.

“AIESECist leidsin endale sõbrad kogu eluks, äripartnerid, keda saab usaldada, kontaktid, mille abil on kergem edasi liikuda ja maailmapildi, mida ei pea häbenema,” räägib vilistlane Andres Pärloja, kelle jaoks pole aktiivne suhtumine enda ellu ja kõigesse ümbritsevasse lihtsalt sõnakõlks, vaid ta tõepoolest elab seda mõtet. Praegu Koger & Partnerid tegevjuhina tegutsev Andres on ka vilistlasena AIESECiga aktiivselt seotuks jäänud.

Iga AIESECi liikme teekond on erinev ja eriline, kuid AIESECi kogemuse eesmärk on üks: arendada teotahtelistest noortest tuleviku liidrid, kes oleksid sotsiaalselt vastutustundlikud, ettevõtlikud ja positiivsed eeskujud ühiskonnas.

AIESECi faktid:

  • tegutseb ülemaailmselt aastast 1948, Eestis 1989. aastast
  • esindatud 100 riigis ja 1100 ülikoolis
  • 150 aktiivset liiget Eestis, 23 000 liiget ülemaailmselt
  • 4500 noort osaleb igal aastal AIESECi praktikavahetuse programmis
  • 350 rahvusvahelist konverentsi aastas
  • üle maailma ligi miljon vilistlast
  • olulisemad projektid on praktikavahetused, mis keskenduvad haridusele, IT-sektorile ja eksporti alustavatele ettevõtetele. Õppeprojektidest on olulisemad konverents “Kõik on enda teha” ja õppesari “Klapid eest!”