Kas teie teate, kuidas teha lõket nii, et see oleks ohutu? Ei tea? Siis võtke endale hetk aega ja lugege juhised läbi.

Tähtis

 • Küttekoldevälist lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga oma krundi piires, ohutus kauguses metsast ja hoonetest.

 • Lõke tuleb teha mittepõlevale pinnasele, läheduses peavad olema esmased tulekustutusvahendid ning seda ei tohi jätta hetkekski järelevalveta.

 • Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda kaks 6-kg tulekustutit, mida võivad asendada veeämbrid (kokku vähemalt 20l vett).

 • Peale põletamist tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

 • Lõkete tegemisel tuleb kindlasti järgida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte, näit. on mõnedes linnades jt. tiheasustustes lõkete tegemine täiesti keelatud.

 • Grillimisseadeldis peab olema mistahes hoonest või põlevmaterjalist vähemalt viie meetri kaugusel ning pideva järelevalve all.

 • Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeasutusega ning sellele kehtivad eraldi tuleohutusnõuded

 • Nõuete kohta saab täpsemat infot päästeteenistuse ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524.

Lõket tohib teha ...

 • ... ehitistest (majad, kuurid jne) ja põlevmaterjali hoiukohtadest (puuriidad, lauavirnad jne) vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.

 • ... vaid tuulevaikse ilmaga (kuni 1,5 m/s), arvestades ka tuule suunda.

 • ... mineraalsele pinnasele (nt muld, liiv, savi) ning lõke tuleb ümbritseda mittesüttiva pinnasega. Samuti peab jälgima, et lõkkest lenduda võivatest sädemetest ei tekiks kulupõleng ning ei süttiks hoone.