Kui ettevõtte töös muutuvad üha olulisemaks keskkonnasõbralikkus, sotsiaalne vastutus ja tõhus juhtimine, siis kuidas saada selles valdkonnas tõeliseks tipptegijaks? Tallinna Tehnikaülikool ja Swedbank toovad kokku eksperdid ja ettevõtjad, et pakkuda praktilisi teadmisi ning juhiseid jätkusuutliku arengu valdkonnas.

Tallinna Tehnikaülikool ja Swedbank on pannud seljad kokku, et pakkuda ettevõtetele teadmisi jätkusuutliku arengu valdkonnast, kestlikkuseväljakutsetest ja uutest regulatsioonidest. Nüüdseks on programmis koolitatud pea 100 ettevõtjat. Sügisel stardib juba viies jätkusuutliku eksperdi programm ning tulekul on ka ESG elluviimise ja aruandluse programm, mis on sobilik ettevõtetele, kel esimesed sammud ESG vallas juba astutud.

 

ESG nõuab mitmekülgseid teadmisi

 

Ettevõtted seisavad silmitsi kasvava survega rakendada oma töös ja aruandluses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaseid vastutustundlikkuse põhimõtteid. „Swedbanki ja Tallinna Tehnikaülikooli ühised pingutused jätkusuutliku arengu valdkonna edendamisel annavad ettevõtetele selge signaali: jätkusuutlikkus ei ole pelgalt moevool, vaid üha olulisem ärisuund, mis nõuab pidevat täiendamist ja kaasamist. Selliste väljakutsetega toimetulekuks vajavad ettevõtted mitmekülgseid teadmisi ja oskusi, mis aitaksid neil luua jätkusuutlikumat tulevikku nii enda kui ka ühiskonna jaoks,“ räägib Swedbanki ettevõtete panganduse jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Mihkel Tamm. Ta lisab, et ülikooliga koos välja töötatud programmid on suurepärane võimalus saada selles kiiresti arenevas valdkonnas tõhusalt reele.

 

Jätkusuutlikkus kui konkurentsieelis

 

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Katre Savi, kes on läbinud jätkusuutliku eksperdi programmi, jäi koolitusega igati rahule, sest see pakkus teaduspõhist ja laia vaadet sellele, mis planeedil toimub ning millised trendid sellega seonduvad. Savi nendib, et nende sektori ettevõtted on juba aastaid jätkusuutlikkuse teemadega tegelenud, eriti pöörates tähelepanu tooraine päritolule ja kestlikkusteabe aruandlusele. „Kasutame toormena puitu, mis on alati suure tähelepanu all. Seetõttu oleme  hoolega jälginud, et meie tooraine pärineks jätkusuutlikult majandatud metsadest,“ räägib Savi.

Savi sõnul on koolitusprogramm suureks abiks – see avardab ettevõtjate silmaringi ning pakub muutusteks praktilisi vahendeid. „ESG on ka ärivõimalus. Liiduna soovime olla oma sektori ettevõtetele esmane kontakt, kust suuniseid saada, ning olla tugev partner teiste sidusrühmadega aruteludes,“ tõdeb Savi. Ta lisab, et tänu kursusele suudab ta ettevõtetele paremini selgitada, kuidas jätkusuutlikkusest võib kujundada konkurentsieelise. „Meie sektori ettevõtted ekspordivad palju Põhjamaadesse, kes varem eelistasid meid tänu madalale hinnale ja kiiretele tarneaegadele, kuid nüüd on saanud toote jalajäljest kliendi jaoks üha olulisem argument,“ nendib ta.

Jätkusuutliku eksperdi programmi lõputööna koostas Savi väikestele ettevõtetele juhendmaterjali, et nad saaksid jätkusuutlikkuse teemadega esimesi samme astuda. „Seega on tänu minu osalemisele tegelikult täiendavat tuge saanud 40 väikese või keskmise suurusega ettevõtet,“ rõõmustab Savi.

 

Uus ja praktiline programm

 

Sügisel esimest korda algav ESG elluviimise ja aruandluse programm annab Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi dotsendi ja programmi sisujuhi Merle Ojasoo sõnul baasteadmised omandanud osalejatele praktilised vahendid, kuidas ettevõtetes ESG alaseid mõjusid hinnata ning jätkusuutlikkuse strateegiad ja muutusi ellu viia. „Vähemalt pool koolituse mahust koosneb praktilistest ülesannetest, mida juhendavad konsultandid, lektorid ja mentorid. Näiteks on võimalik analüüsida oma ettevõtte ESG riske, võimalusi ja mõjusid ning mõelda läbi, kuidas ärimudelit jätkusuutlikumaks muuta. Lisaks räägime sellest, kuidas oma eesmärkide tulemuslikkust hinnata ning aruande koostamisega seotud andmevajadusi näiteks finants- või IT-inimesele selgitada,“ tutvustab Ojasoo uut programmi.

Sügisel alustab juba viies jätkusuutliku eksperdi programm, kuhu registreerumine lõppeb 17. mail. ESG elluviimise ja aruandluse programmi, mis on sobilik ettevõtetele, kel esimesed sammud ESG vallas juba astutud, saab registreeruda 25. maist. Kursuste kohta leiab lisainfot siinsel aadressil.