Kultuuriministeeriumi eestvõttel valmis uus liikumisharrastuse arengukava, mis seab põhiliseks eesmärgiks, et 2014. aastal tegeleks 45% Eesti elanikest regulaarselt liikumisharrastusega.

Liikumisharrastuse arengukava 2011-2014 seab sihid, kuidas kõige paremini hoolitseda tervisespordiga tegelemiseks vajalike tingimuste eest. Kavas leitakse, et selleks tuleb jätkata tervisespordiürituste korraldamist, liikumispaikade arendamist ning koolitus- ja teavitustööd.

Liikumispaikade võrku arendatakse edasi eesmärgiga, et iga inimese jaoks on lähim liikumispaik 15 minuti kaugusel tema elukohast. Regionaalsete tervisespordikeskuste arendamine ning koolispordi toetamine toimub ka eelolevatel aastatel.

Teadlikkuse tõstmiseks korraldatakse koolitusi ning igal aastal antakse välja harrastajatele mõeldud väljaandeid liikumisharrastuse teemadel, lisaks DVD-d üldfüüsiliste harjutuste kavaga ja mitmeid muid teavitusmaterjale. Liikumisharrastajate portaali trimm.ee täiendatakse uute nõuannetega liikumisharrastusega alustamiseks ja tegelemiseks.

Lähiaastatel on kavas tugevdada ka tervisesportlaste nõustamissüsteemi, parandada terviseuuringute kättesaadavust ja toetada spordiinfokeskuste tööd.