Veebruaris pälvis Kumu kunstimuuseum esimese muuseumina Eestis rohelise muuseumi sertifikaadi. Rohelise muuseumi sertifikaati annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ning see hõlmab tegevusi, mis on suunatud muuseumide jätkusuutlikumaks muutmisele.

Roheline muuseum on keskkonnajuhtimissüsteem, mis aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Paika on pandud põhimõtted ja tegevuskriteeriumid, mille järgimisel saab muuseum taotleda rohelise muuseumi tunnistust ning näidata sellega külastajatele oma keskkonnategevuste ulatust.

Rohelise muuseumi süsteem hõlmab kõiki muuseumi tegevusi: muuseumihoone ja kogude haldamist, keskkonnategevuste juhtimist, töötajate ja huvirühmade kaasamist ning näituste, sündmuste, muuseumihariduse korraldamise ja sotsiaalse vastutuse teemasid. Rohelise muuseumi süsteemi saavad rakendada kõik muuseumid suurusest või teemavaldkonnast sõltumata.

„Kumu on Eesti Kunstimuuseumi kõige suurem hoone ja ka kõige tihedama tegevusprogrammiga muuseum, mis korraldab 15 näitust aastas ja võtab vastu üle 100 000 külastaja. Tahame olla kindlad, et tegutseme võimalikult keskkonnahoidlikult, seda nii näituste materjalikasutuses, haridusprogrammide läbiviimisel kui ka oma igapäevatöös kuraatorite ja kunstnikega. Kumu kogemus saab olla eeskujuks ka teistele Eesti muuseumidele,“ põhjendab tunnistuse taotlemist Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Eesti Kunstimuuseum on suur organisatsioon ja selle keskkonnajälg kujuneb eri tegevuste koosmõjul. „Rohelise muuseumi põhimõtete rakendamisse olid lisaks Kumule kaasatud teised Eesti Kunstimuuseumi osakonnad ja filiaalid, kes panustasid nii muuseumi keskkonnahoiu põhimõtete sõnastamisse kui ka tegevuskava koostamisse. Samuti tuvastati mitmeid kitsaskohti ja väljakutseid, millega lähiaastatel tegelda soovitakse. Rohelise muuseumi sertifikaat pole mitte ainult tunnustuseks tehtud töö eest, vaid annab tunnistust sellest, et muuseum on võtnud endale kohustuse ka edaspidi oma tegevusest tuleneva keskkonnamõjuga arvestada,“ kirjeldasid muuseumi töörühma eestvedajad.

„Hea meel on tõdeda, et Eesti suurim kunstimuuseum on otsustanud keskkonnateemadel teed näidata ja oma jalajälge vähendada Kumul tuleb silmitsi seista keeruliste väljakutsetega, mis puudutavad suurt ja energiakulukat hoonet, rangeid kunstiteoste säilitustingimusi, suurt materjalikulu ja muud – seda enam väärivad nad tunnustust, et on otsustanud selle väljakutse vastu võtta,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora.

„Tänapäeval peaks keskkonnajuhtimine olema iga organisatsiooni enesestmõistetav osa ja rohepöördes peavad pingutama ka kultuuriasutused. Samal ajal ei tohi ka riik rohepöördes muuseume ära unustada, vaid peab nende kestlikuks muutumist senisest enam toetama – ka rahaliselt,“ rõhutas Moora.

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) koos Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) Eesti Rahvuskomiteega. Rohelise muuseumi süsteemi haldab ja tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, kes annab sarnastel põhimõtetel välja ka rohelise kontori tunnistusi ettevõtetele.