Loodusharidus on kahtlemata ALUSharidus,  ilma milleta on kõik ülejäänud hariduse vormid ja viisid suhteliselt kahtlase väärtusega. Sest loodus on rohkem kui keskkond, kus me vahel viibime – see on otseses mõttes KÕIG E alus. See on meie maa, meie kodu, kust kõik pärineb. Loodushariduse eesmärk üldisemalt võiks olla aidata inimestel mõista looduses toimivat, et neis tekiks hooliv suhtumine ja nad tunnetaksid sidet maaga.

ÖKOLOOGILINE ehk TERVIKU käsitlus
 
Peaksime juhtima tähelepanu sellele, kuis loodus oma igapäevases rütmis toimib. Tähtis on arusaam ja tajumine, et loodus koosneb tohututest põnevatest elementidest mis koos loovad imelise terviku. Kõik algab selle märkamisest ja rahulikust jälgimisest, millest on loomulik huvi teke ja tahtmine sügavamalt uurida ja aru saada. Siis on oluline, et oleksid head õppevahendid, määrajad ja juhendajad, kes aitavad viia paremate teadmisteni. Ökoloogilise käsitlusega on võimalik ka mõista iseenda tegevuste mõju tervikule. Siis on loomulik küsida, kas on võimalik käituda nii, et meie mõju ei oleks negatiivne, või saaks hoopis mõjuda loodusele tervistavalt, nii nagu elasid meie esivanemad. Näide meie enda tegevuse positiivsest mõjust loodusele võiks olla kinnikasvanud ala võsast puhastamine talgute korras, puu istutamine ja kasvõi komposti tegemine.

Loodusega SUHTE LOOMINE 

Tajutav suhe loodusega ei saa tekkida raamatuid lugedes või koolipingis istudes. Tugev side saab tekkida siis, kui oleme looduse keskel, avatud meeltega. Mida rohkem, seda parem. Istudes vaikselt jõe ääres või metsaservas päikese tõusu ajal loodushäälte kontserti kuulates, sammhaaval üle luhaserva metskitsi hiilides on see võimalik. Kui me püüame, puhastame ja praeme lõkkel kala, imetleme öötäevas tähti, punume roomatti magamisaluseks või meisterdame toidunõusid ja vibupuuri tuletegemiseks, astume suhtesse loodusega. Põnevad ja ergastavad, kõiki meeli haaravad kogemused, tekitavad häid tundeid, tunded omakorda kinnistavad suhet. Kui meil on tugev side loodusega, siis on loomulik, et me temasse hoolivalt suhtume ning soovime teda hoida, nii et meie lapselapsed samuti saaksid rõõmu tunda.

ELFi looduskool Palupõhjas Alam-Pedja looduskaitsealal, www.elfond.ee

Rabamaa looduskool, www.hot.ee/rabamaa