Meil on hea meel teatada, et koolidel, lasteaedadel, huvikoolidel ja keskkonnahariduskeskustel on võimalik liituda maailma suurima ja mõjukaima keskkonnaharidusprogrammiga „Roheline kool“ (Eco-schoos global), millest võtab osa ligi 53000 haridusasutust 67 maalt.

Programmiga liitunud haridusasutused saavad 1-3 aasta jooksul pärast liitumist taotleda oma keskkonnaharidusliku tegevuse tunnustamiseks ülemaailmselt tuntud ökomärgist „Roheline lipp“. Lipuga tunnustatakse neid haridusasutusi, kelle keskkonnategevused vastavad programmis seatud kriteeriumidele. Haridusasutused tegelevad programmi raames kolme suure valdkonnaga – keskkonnateadlik haridusasutuse majandamine, keskkonnahariduslikud õppekavategevused ning kaasamine ja teavitamine.

Programmi koordinaatorid nõustavad, korraldavad seminare ning loovad võimalusi kogemuste vahetamiseks.

Räägime programmist lähemalt infopäevadel, mis toimuvad järgmiselt:

17. septembril Tartus: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Tartu linnast ja maakonnast, Põlva, Võru ja Jõgeva maakondadest.

17. septembril Tartus: kell 14.30 – 16.45 koolidele jt haridusasutustele Tartu linnast ja maakonnast, Põlva, Võru ja Jõgeva maakondadest.

24. septembril Rakveres: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondadest.

24. septembril Rakveres: kell 14.30 -16.45 koolidele jt haridusasutustele Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondadest.

25. septembril Pärnus: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Pärnu, Viljandi, Valga ja Järva maakondadest ja Järva Paide maakondadest ja Saaremaalt.

26. septembril Tallinnas: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Tallinnast ning Harju, Rapla, Läänemaa maakondadest ja Hiiumaalt.

26. septembril Tallinnas: koolidele ja teistele haridusasutustele Tallinnast ning Harju, Rapla, Läänemaa maakondadest ja Hiiumaalt.

 

Lisainfo programmi kohta.

Sirje Aher, sirje@hared.ee

Programmi juhib ülemaailmse haardega Taani valitsusväline heategevuslik keskkonnaorganisatsioon Foundation for Environmental Education, http://www.fee.global/ , kelle keskkonnahariduslike porogrammide hulka kuuluvad näiteks ka supelrandadele ja väikesadamatele mõeldud programm „Sinilipp“ ning majutusasutuste programm „Roheline Võti“.

Meil on FEE liikmeks  ja programmide juhiks Eesti Looduskaitse Selts, kes on sõlminud Rohelise kooli programmi koordineerimiseks lepingu MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED.

Vastame meelsasti Rohelise kooli programmi puudutavatele küsimustele.

Parimate soovidega

Sirje Aher ja Georg Aher,

Rohelise kooli programmi juhid Eestis