Üle 90 000 inimese 43-st Läänemere-äärsest linnast ja riigist võttis osa, Helsingi linna ja keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It World kampaania Save Our Sea tegevustest.

 

„Save Our Sea kampaaniaga soovisime pöörata suuremat tähelepanu Läänemere keskkonnaseisundile, tõsta keskkonnateadlikkust ning kaasata võimalikult palju linnu ja inimesi ühiselt tegutsema. Kampaaniat ette valmistades ei olnud me kindlad, kas ja kui palju Läänemere-äärseid riike sellega kaasa tuleb ja seadsime tagasihoidlikuks eesmärgiks,  et kokku võiks toimuda vähemalt 30 erinevat kohalikku projekti või  sündmust. Täna on suur rõõm tõdeda, et neid sai tegelikult kolm korda rohkem,“ ütles Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 juht Krista Kampus.

„Meilt ja teistelt põhikorraldajatelt on mitmeid kordi uuritud, kas sellise projektiga on plaan jätkata ka edaspidi. See näitab, et kampaania kõnetas ning linnad on huvitatud ka edaspidi sellises vormis Läänemere-teemadel koostööd tegema“, lisas ta.

Save Our Sea kampaania toimus 31. augustist 16. septembrini ehk algas Läänemere päevaga ning lõppes Maailmakoristuspäevaga ja selle raames toimus 89 üritust, milles osales üle 90 000 inimese Eestist, Soomest, Taanist, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist ja Ahvenamaalt.

Kõige populaarsemad üritused olid erinevad koristuskampaaniad, eriti toimus neid Maailmakoristuse päeval.  Teiseks olid menukad erinevad teadlikkust tõstvad üritused nagu ökopiknik Poolas, Aranda uurimislaeva külastused Helsingis ja Tallinnas ning rahvusvaheline seminar „Elurikkus Läänemeres ja seda mõjutavad tegurid“.

Tallinnas toimus kampaania raames üheksa suurt üritust, millest kaks tegelikult veel kestavad. Kokku saab kampaaniast osa vähemalt 15 500 inimest. Mujal Eestis toimus 14 üritust, enamus neist olid Maailmakoristuspäeval toimunud koristustalgud.

Tallinnas saab veel novembri lõpuni Salme kultuurikeskuses külastada ringmajanduseteemalist näitust ja haridusprogrammi „Lähme Nulli!“.

„Elame tooda-tarbi-hülga ajastul. Prügi kaob meie silme alt kiiresti ja seetõttu on prügiprobleemi lihtne eirata. “Lähme Nulli!” näitus toob prügi meie silme ette. Kui palju on 13 kg prügi - kogus, mida keskmiselt iga eestlane igas kuus tekitab? Või mitu vaaditäit vett on 2450 l? See on kogus, mida läheb vaja ühe valge puuvillase T-särgi tootmiseks. Lihtsalt number ei ütle meile midagi, aga kui seda kogust päriselt näed, siis tekib sügavam arusaamine,” selgitas “Lähme Nulli!“ peakorraldaja Katarina Papp.

Lennusadamas toimub aasta lõpuni koolide programm „Elu Läänemerel“, kus ca 1800 1.-6. klassi last 31-st Tallinna üldhariduskoolist saab teadmisi meie kodumerest.

Lisainfo: www.seacleanup.org