Tänasel Läänemere päeval algas rahvusvaheline kampaania Save Our Sea, millega Euroopa roheline pealinn Tallinn ja Helsingi linn kutsuvad kõiki Läänemere-äärseid linnu ja nende elanikke tähelepanu pöörama meie kodumere tervisele ning üheskoos astuma samme, et vähendada merre jõudva reostuse hulka.

  • Veemajandus
  • 31. august 2023
  • Foto: Paljassaarde toodud kogumiskastid enne koristusaktsiooni / Euroopa rohelise pealinna büroo

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajandusosakonna ja Põhja-Tallinna Valitsuse korraldatud rannakoristustalgutelt võttis eesotsas linnapea Mihhail Kõlvartiga osa üle seitsmekümne inimese. Koristati Pikakari randa, Paljasaare hoiuala ja kaht piirkonna enim prügistatud krunti, lisaks käisid prügi merest kokku korjamas Maremark Sukeldumiskeskuse sukeldujad.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Läänemeri läbi ajaloo toetanud Tallinna arengut ja pakub meile väga palju hüvesid.

„Näiteks on meil Utilitasega koostöös algatatud projekt, mis aitaks kasutada merevett nii hoonete jahutuseks kui kütteks ning mis viiks meid kiiremini lähemale linna kliimaeesmärkide saavutamisele. Kuna meri annab meile nii palju, siis peame ka ise andma midagi merele tagasi. Tänan kõiki, kes leidsid aega täna siia rannakoristusele tulla. On palju väikseid asju, mida meist igaüks saab ära teha selleks, et Läänemerd hoida: visata väikeprügi prügikasti, kus on selle õige koht ning astuda samme, et merre jõuaks vähem kodukeemiat või ravimijääke,“ ütles linnapea Kõlvart.

Koristusel pöörasid talgulised tähelepanu ka jäätmete liigiti kogumise olulisusele – eraldi koguti kokku mere äärest leitud suitsukonid, plastik-, klaasi- ja segaolmejäätmed, mis viidi Tallinna jäätmekeskuse Paljassaare jäätmejaama, et need edasi materjaliringlusesse suunata.

Täna toimus ka Tallinna korraldatud Läänemere päeva seminar „Elurikkus Läänemeres ja seda mõjutavad tegurid“, kus Läänemere tervisest rääkisid oma ala tippteadlased ja -spetsialistid: Kai Künnis-Beres (“Nähtav ja nähtamatu elurikkus?”), Sirje Sildever („Planktoni liigirikkus Soome lahes“), Rene Reisner („Eutrofeerumine, mereprügi ja ohtlikud ained – Läänemere ja Soome lahe elurikkuse olulised mõjutajad”), Markus Vetemaa (“Kuhu kadus tursk ja suur lest?”) jpt. Seminari salvestust saab vaadata siit.

Läänemere kampaania käigus toimub veel 2. septembril Lennusadamas Läänemere perepäev, 3. septembril avatakse Salme kultuurikeskuses ringmajanduse-teemaline näitus „Lähme nulli!“, koolilastele toimuvad mereteemalised õpitoad Meremuuseumis ning üle Tallinna ja Eesti erinevad mereäärsed koristused. Kampaania kulmineerub Maailmakoristuspäeval 16. septembril suure Läänemereäärsete riikide koristusaktsiooniga.

Kampaania Eestisisesed üritused on leitavad siit.

Rahvusvahelise kampaania kohta leiab infot siit.

Foto: Paljassaarelt korjatud prügi / Euroopa rohelise pealinna büroo
Foto: Paljassaarelt korjatud prügi / Euroopa rohelise pealinna büroo