AS Tallinna Linnatransport (TLT) on viimaste aastate jooksul paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele tehnoloogiatele. Esimesed elektribussid jõuavad pealinna reisijaid teenindama 2023. aasta suveks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse ja Tallinna linna kaasfinantseeringu toel.

„Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Tallinna Linnatranspordi AS-i 15 elektrilise linnaliinibussi soetamist ja avaliku laadimistaristu loomist 2,6 miljoni euroga, millele linn lisab  juurde 6 miljonit eurot,“ tõi esile TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Ta rõhutas, et investeeringute toel soetatavate elektribusside hankimisel lähtutakse seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid sesoonsusest tingitud nõuetele.

TLT  on tavaliikluses testinud nelja elektribussi – Merzedes-Benz eCitaro, Solaris Urbino,  Yutong U12 kui ka MANi 12 meetriseid elektribusse. Testid kinnitasid edasiminekut nii busside mugavuse kui ka akutehnoloogiate ning nende võimsuste osas. Testitud bussid suutsid ühe laadimisega läbida 150-425 kilomeetrit, seega ühel või teisel moel tunduvad kõik katsetatud bussid Tallinna oludes kasutamiseks sobivat.

„Viimaste aastatega on elektrisõidukid muljetavaldavalt arenenud ning see on mõjunud positiivselt ka elektribusside läbisõiduvõimele, akude kestvuse ja tööea pikenemisele ning bussides paremate tehniliste lahenduste kasutamisele,“ sõnas TLT juhatuse esimees.

Boroditš selgitas, et pealinna ühistranspordi teenusepakkuja jaoks muudab elektribussid ahvatlevaks see, et võrreldes fossiilkütuseid tarbivate sõidukitega on need 3-4 korda madalama kilomeetri hinnaga, kuna kulu kütusele on ca 3-4 korda väiksem, samuti on elektribussid pea hääletud, vähendades õhusaaste kõrval oluliselt ka linna mürasaastet.

Kui esmalt on plaanis 15 elektribussi liinile tuua hiljemalt 2023. aasta suveks, siis suurema arvu elektribusside käitamiseks ning selleks vajaliku taristu loomiseks on TLT algatanud koostööprojekti ka Eesti Energiaga, kellega koostöös ollakse EL Innovatsiooni projektide taotlusvoorus.

Euroopas on elektribussidele üleminek hoogustunud just viimastel aastatel. Protsessi mõjutavad nii kliimapoliitilised kaalutlusted kui ka elektrisõidukite taskukohasemaks muutuvad hinnad, mis on hakanud lähenema analoogiliste diisel- ja gaasibusside maksumusele, olles hetkel veel kaks korda kallimad.

„Euroopa elektriinnovatsiooni iseloomustab fakt, et aastatel 2012-2020 Euroopas kasutusele võetud 5087 elektribussist on 75% tänavaile jõudnud viimasel kahel aastal,“ tõi Boroditš esile.

Ta avaldas lootus, et  arvestades Euroopa ühistranspordimahtusid on elektribusside senine kasutus tagasihoidlik, kuid järgmise kümnendi keskpaigaks, ehk ajaks, mil Tallinn plaanib täielikult üle minna elektribussidele, on kogu Euroopas olukord sootuks teine ning elektribussid saanud kõikjal valdavaks.